Tyttebær hindrer blærekatarr

Juice med tranebær og tyttebær forebygger tilbakefall av blærekatarr eller urinveisinfeksjon hos kvinner. Det viser en finsk studie.

Tyttebær hindrer blærekatarr

Juice med tranebær og tyttebær forebygger tilbakefall av blærekatarr eller urinveisinfeksjon hos kvinner. Det viser en finsk studie.

Av Hanna Hånes

Mange kvinner sliter med blærekatarr eller urinveisinfeksjoner som stadig kommer igjen. Nå bekrefter en finsk studie at tranebær og tyttebær inneholder stoffer som forebygger tilbakefall. I studien fikk 50 kvinner med urinveisinfeksjon daglig 50 milliliter tranebær- og tyttebærkonsentrat. Like mange fikk en drikk med surmelksbakterier fem ganger i uka i et år og en kontrollgruppe fikk ingen behandling.

Resultatene viser at tyttebær-tranebærsaften halverte tilbakefallene. Surmelksbakteriene hadde ingen virkning. Statistikken etter seks måneder viser at bare åtte kvinner i tyttebær/tranebærgruppen fikk et eller flere tilbakefall. I surmelksgruppen og kontrollgruppen fikk henholdsvis 19 og 18 kvinner et eller flere tilbakefall.

Forskerne ved Universitetet i Oulu i Finland skriver at 60 prosent av alle kvinner får en urinveisinfeksjon i løpet av livet, en tredel av disse har flere tilbaekfall. Tidligere studier viser at tranebær kan forebygge tilbakefall, denne studien er en bekreftelse på det. Hvis tyttebær og tranebær brukes i større grad, kan det bli mindre behov for antibiotika og mindre problemer med antibiotikaresistente bakterier i miljøet vårt.

Tidligere forskning er først og fremst gjort på amerikanske tranebær, men også nordiske blåbær og tyttebær inneholder stoffer som hindrer oppvekst av tarmbakterier og hindrer at de fester seg i urinveiene. Drikken som ble brukt i denne studien besto for det meste av tranebærsaft, men også en mindre del tyttebærsaft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Urinveisinfeksjoner skyldes ofte at colibakterier fra tarmen kommer over i urinveiene. Også melkesyrebakterier har vist seg å motvirke slike bakterier, men denne studien viste at de ikke hadde virkning når det gjaldt tilbakefall. Forskerne spekulerer på om melkesyrebakterier bør tilføres oftere enn fem ganger i uka for å ha virkning.

Linker til Din Digitale Doktor om temaet:

mozon.no 29.06.2001.