Tykke mødre ammer mindre

Det er mindre sjanse for at overvektige kvinner ammer barna sine i seks måneder eller lenger, sammenliknet med normalvektige kvinner.

Det viser en australsk undersøkelse som omfatter 1800 spedbarn og deres mødre, ifølge Reuters. Tidligere forskning viser blant annet at mødre som ammer har mindre risiko for å utvikle diabetes type 2.

Resultatene viser at de overvektige kvinnene ammet i mindre enn fire måneder. I tillegg hadde 76 prosent av de overvektige større sjanse for å ha sluttet ammingen før barnet fylte seks måneder.

Professor Tore Henriksen ved Fødselsavdelingen på Rikshospitalet er ikke overrasket over resultatene.

- Vi vet at i en del land, også Norge, kan det være sosioøkonomiske forhold som gjør at overvektige kvinner i større grad slutter å amme barna sine. Og det trenger ikke
være overvekten i seg selv, men andre forhold som familiesituasjonen og arbeidssituasjon som gjør at kvinnene ikke har motivasjon eller mulighet til å fullamme barnet sitt i seks måneder, sier han til Mozon.

- Jeg tviler på at overvekt som sådan gjør det vanskeligere å amme, sier han.

I dag anbefaler norske helsemyndigheter at man fullammer barnet sitt i seks måneder, for deretter å kombinere mat og amming frem til fylte ett år.

Flere overvektige
Henriksen forteller at mellom 10 til 15 prosent av norske kvinner i fertil alder er overvektige, og at andelen har økt betraktelig de siste 15 årene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi i helsevesenet kunne blitt bedre til å veilede gravide og ammende, og hvor gode vi er, varierer svært fra landsdel til landsdel, sier han.

Gry Frydeborg-Jacobsen, tidligere sykepleier og kursleder for Mor og barn-kurs i Grete Roede er enig.

- Mange av dem som kommer til oss, har fått lite eller ingen hjelp på helsestasjonen. Dette er gjerne mødre som har slitt med et vektproblem før de ble gravide, og som nå ønsker å redusere vekten sin på en trygg og sunn måte, sier hun.

Hun bruker aldri ordet slankekurs, fordi slanking frarådes i denne fasen av livet.

- Det viktigste er at mødrene får riktig veiledning i forhold til sitt økte behov for næring, og samtidig motiveres til et fornuftig mål for vektutviklingen. Vi er svært varsomme på at energiinntaket skal sikre god melkeproduksjon, sier hun.

Spiser mer
Kursdeltaker Solveig Skogseide er svært fornøyd med å følge et kostprogram.

- Jeg har fått tre barn og har gått på Mor- og barn-kurs hver gang. Jeg greier ikke å gå ned i vekt på egen hånd, og føler at kosten jeg spiser nå er spesielt gunstig for meg. I tillegg hjelper det meg å amme, sier hun.

Skogseide følger i dag en meny på rundt 1900 kalorier per dag, og har gått ned i vekt siden fødselen.

- Jeg synes det er mye. Men når kosten er såpass sunn, får jeg også mer energi, sier hun.

En del nybakte mødre har kjendismødre som sine forbilder for å komme raskt ned i vekt.

 

Mozon.no, 21.09.2006