Tykke barn mobbes

Overvektige barn blir oftere mobbet enn normalvektige barn på samme alder, ifølge en britisk studie.

Mobbing forekommer i alle land og samfunnslag. En ny studie viser imidlertid at overvektige barn er mer utsatt enn andre.

Britiske forskere gjorde en undersøkelse blant drøyt 8000 syvåringer. De fant at overvektige gutter og jenter var utsatt for mobbing dobbelt så ofte som sine normalvektige klassekamerater, skriver Reuters Health.

Gutter mobber mest
- Dette bør fortelle oss hvor viktig det er å lære barn i ung alder at det ikke er akseptert å erte eller plage noen for utseendet, sier forsker ved Institute of Child Health i London, Lucy J. Griffiths.

Hun står bak undersøkelsen, som for øvrig avslører at spesielt overvektige gutter også kan være noen plageånder. De står nemlig bak godt over halvparten av mobbetilfellene i skolen. Forskerne tror dette skyldes guttenes størrelse, som kan gi dem en følelse av overlegenhet. De understreker imidlertid at overvektige gutter oftere blir mobbeofre enn mobbere.

En norsk undersøkelse avslører at jenter bruker mobiltelefonen til mobbing og trakassering.

Starter i barnehagen
Griffiths hevder at barn helt ned i fireårsalderen blir lært opp til å tenke negativt om overvektige barn. Idéen om at tynn er bra og tjukk er dårlig skapes allerede i barnehagealderen, ifølge forskeren.

Ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt er mobbing av barn med et annerledes utseende et utbredt problem også i Norge, og i andre nordiske land. I en omfattende studie som kartlegger mobbing hos barn og unge, konkluderer forskerne med at mobbing ikke rammer helt tilfeldig: Barn med dårlig syn eller hørsel, talefeil og overvekt er mer utsatt enn andre.