Tviler på p-piller

Beskytter p-pillene godt nok mot uønsket graviditet? Amerikanske myndigheter vil ha strengere kontroll, og norske eksperter følger nøye med.

P-piller med lavere østrogeninnhold skal redusere risikoen for alvorlige bivirkninger som blodpropp og hjerte- og karsykdommer. Nå frykter flere at østrogen-kuttet har økt faren for en annen "bivirkning", nemlig uønsket graviditet.

Risikoen for å få et uønsket svangerskap er mer enn fordoblet de siste 30 årene i USA. I dag opplever flere enn to per hundre kvinner at de blir gravide mens de bruker p-piller, ifølge nettstedet Reuters Health.

De samme p-pillene brukes også i Norge. Legemiddelverket følger nøye med når et amerikansk ekspertpanel nå vurderer om det trengs andre typer pasientundersøkelser før myndighetene godkjenner nye prevensjonsmidler.

Les også: 12 myter om prevensjon

54 uønskede graviditeter
- Vi kommer sikkert til å drøfte resultatene som de amerikanske legemiddelmyndighetene kommer fram til i Europa, sier Steinar Madsen, avdelingsoverlege i Legemiddelverket.

I 2005 brukte rundt 280 000 norske kvinner p-piller og minipiller. Nesten 40 000 brukte enten p-sprøyte og p-plaster.

Fra 2003 og til og med 2006, meldte 54 kvinner at de hadde blitt gravide selv om de hadde brukt hormonelle prevensjonsmidler, inkludert hormonspiral.

Bør du bruke kondom, pessar eller p-piller? Finn svaret i vår oppdaterte prevensjonsguide:

Må tas på alvor
Bekymringen for at østrogendosen skal ha blitt for lav er ikke ny, påpeker Madsen. Han mener likevel det er liten grunn for bekymring blant norske kvinner

- P-piller som blir godkjent i dag, er godkjent på solid grunnlag. Kvinnene trenger overhodet ikke bekymre seg verken for alvorlige bivirkninger eller prevensjonssikkerheten.

- Men fordi dette er så viktig for mange kvinner, er det også viktig at myndighetene hele tida sørger for at p-pille-studiene gir de aller beste resultatene, fortsetter han.

Spesielt viktig mener han det er å forske mer på effekten blant overvektige og kvinner som røyker.

Feil bruk
Nina Schmidt, leder i Norsk Jordmorforening, oppfatter ikke graviditet på tross av p-pillebruk som noe stort problem.

- Jeg har ikke inntrykk av at folk tar p-piller og blir gravide likevel. Da er det i så fall på grunn av bruksfeil, at de glemmer å ta en pille, tar den for sent eller har vært syke og kastet opp, sier Schmidt.

Hun påpeker at p-sprøyten ikke inneholder østrogen i det hele tatt, og har dermed vanskelig for å tro at lavt østrogeninnhold i p-pillene skal være noe problem.

Les mer om de ulike p-pillene på Lommelegen: