Tvangsmulkt til Chess og Lebara Mobile?

Post- og teletilsynet (PT) gjennomgår tilbydernes rutiner for registrering av kontantkortkunder. Hos Chess Communication og Lebara Mobile er det avdekket mangelfulle rutiner, og PT varsler nå vedtak om tvangsmulkt.

Ikke god nok registrering

I etterkant av påbudet mot registrering av kontantkortkunder som ble innført i år, har Post- og teletilsynet (PT) gått igjennom leverandørenes registreringsrutiner.

De har avdekket mangler hos både Chess og Lebara Mobile, og varsler nå vedtak om tvangsmulkt.

Fra sense og samling

Det er salg av de resterende abonnementspakkene av typen "Sense Kontant", der kortet virker uten at kunden må registrere seg, samt en ny "walk-and-talk" løsning PT reagerer på hos Chess Communication.

Når det gjelder Lebara Mobile, er det praksisen med å gi nye kontantkunder muligheten til å ringe for 25 kroner til offentlig telefontjeneste, før de er registrert. Selskapet begrunner dette med at kunden skal kunne ringe og registrere seg, mens PT krever registreing før første ringeminutt.

De to selskapene har nå fått frist til å rydde opp i løpet av desember, ellers vil de bli ilagt tvangsmulkter i størrelsesordenen 50.000 kroner per dag. Og gjett hvem som, til syvende og sist, må ta den regningen?

Registrering av kontantkort

Ordningen med registrering av kontantkorttelefoner startet i vinter, og det har ikke vært mulig å kjøpe en slik avtale uten å registrere seg siden 1. februar i år.

Alle eksisterende kontantkortkunder hadde frist på seg til 1. august med å registrere seg, men klarte de ikke å registrere seg i løpet av dette halvåret, skulle telefonnummeret bli stengt for normaltrafikk.

- Poenget er at myndighetene vil vite hvem som eier telefonen. Dette for å unngå anonym sjikane og mobbing, særlig av barn og unge, sa direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet til digi.no, da forslaget ble vedtatt i november i fjor.

Trykk her for å lese hele artikkelen på www.digi.no.

Mobilkalkulatoren: Se hvilket mobilabonnement som er billigst for deg!

Trykk her for å lese mer om mobiløkonomi på DinSide