TV skader ikke barn

Frem til nå har forskere ment at det er en sammenheng mellom TV-titting og atferdsproblemer. En ny studie hevder noe annet.

Det har tidligere vært antatt at barn som ser mye på TV får atferdsproblemer på skolen. Nå har amerikanske forskere motbevist antagelsen.

Slitne foreldre
Forskerne mener at barn som ser mye på TV kan ha atferdsproblemer. Men årsaken er en annen enn før: De tror foreldre med overaktive barn oftere setter dem foran TV for å ta seg en pause.

- Utslitte foreldre til veldig aktive og uoppmerksomme barn kan gripe inn ved å bruke TV som en "barnepasser" oftere enn foreldre til mindre aktive og mer oppmerksomme barn, skriver forskerne i studien.

Det er med andre ord ikke TV i seg selv som skaper hyperaktive barn.

- Resultatet i den nye studien indikerer ikke en sammenheng mellom TV og etterfløgende atferdsproblemer, skriver forskerne.

Foreldre og lærere til 5000 barn ble fulgt gjennom to år. Målet var å finne ut om TV-titting i barnehagealder resulterte i ADHD i første klasse. Slik var det ikke.

Mer forskning
Tidligere studier har vist det motsatte. En studie fra 2004 viste at hver time foran TV blant 1-3-åringer økte risikoen for atferdsproblemer med 10 prosent.

En annen studie viste at barn som ser mye på TV sover dårligere.

Det er også hevdet at de gjør det dårligere på skolen.

Det kreves mer forskning for at den nye studien kan bekreftes.

Studien kommer fra Texas Tech University, og er publisert i American Academy of Pediatrics.

Råd til foreldre
KidsHealth gir noen råd for hvordan barnas TV-tid kan bli best mulig:

- La det være mye morsomt i samme rom som TVen. Du kan for eksempel ha bøker, blader, leker, spill og lignende, for å friste barnet til å gjøre noe annet.

- TVen bør ikke så på barnets soverom.

- Skru av TV til måltider og når barnet gjør lekser.

- Vær et godt eksempel: Ikke bruk all din fritid på TV.

- Sjekk TVprogrammet, og plukk ut hvilke programmer dere kan se i løpet av uken. Vær nøye på at programmene ikke inneholder sterke voldsscener og lignende.

- Se på TV sammen med barnet.

 

Mozon, 7.3.2006