Tungvekter tror på lav rente

På litt lenger sikt anslår Statistisk sentralbyrå renta slik de tror Norges Bank vil komme til å sette den. For 2009 er anslaget vesentlig lavere enn sentralbankens.

Sterk tro

Statistisk sentralbyrå (SSB) står klippefast i sin tro på en lavere rentebane enn hva Norges Bank gir oss grunn til å tro I dette årets siste kvartalsrapport.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.


Ifølge Gruppe for Makroøkonomi, som har vist seg å være landets mest treffsikre miljø de siste årene, vil pengemarkedsrenten ligge rundt 4,3 prosent ut 2009, noe som gir en gjennomsnittlig utlånsrente fra bankene rundt 5,5 prosent.

Med disse anslagene har SSB økt sine renteforventninger på tre års sikt med et halvt prosentpoeng. I sin forrige kvartalsrapport var Statistisk sentralbyrås anslag for pengemarkedsrente i 2009 på 3,8 prosent.

Fortsatt lavrente

Selv om SSBs forventninger har økt, er de fortsatt vesentlig lavere enn Norges Banks antakelser eller mål om at pengemarkedsrenten vil nå et nytt nivå rundt 5-6 prosent om et par-tre år.

- Vår strategi er å lage en rentebane som er forenelig med bildet vi ellers tegner av norsk og internasjonal økonomi. På helt kort sikt legger vi stor vekt på hva Norges Bank sier de tror de kommer til å gjøre. På litt lenger sikt anslår vi renta slik vi tror Norges Bank vil komme til å sette den, gitt den informasjonen vi tror de vil komme til å ha på de enkelte tidspunkt framover, sa leder for gruppen, Torbjørn Eika til DinSide i vår tidligere artikkel: Lav rente i ti år?

Artikkelen fortsetter under annonsen

I går lå renten på treårige norske statsobligasjoner på 4,20 prosent, på samme nivå som Statistisk sentralbyrås prognose.