Trygt med laser?

Markedet for laseroperasjon på øyne har eksplodert. Men markedsføringen er overfladisk og lover for mye, sier ekspertene.

Norske og utenlandske klinikker tjener store penger på laseroperasjoner. Men noen ganger lover legene mer enn de kan holde.

- Dessverre er markedsføringen av laseroperasjon ofte overfladisk og ikke nøktern nok faglig sett, med hensyn til hva man kan forvente å oppnå av resultater og hvilke komplikasjoner som finnes, sier Bente Monica Aakre ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud. Hun holder på med en doktoravhandling om laseroperasjon.

For som ved alle andre kirurgiske inngrep, har også laseroperasjoner en viss risiko for komplikasjoner.

Forskjellige type komplikasjoner
- Hendelser kan oppstå under selve operasjonen eller i den første tiden etterpå. I de fleste tilfeller kan og bør dette rettes opp. Det er veldig viktig å bli fulgt på en forsvarlig måte etter operasjonen. Det er uetisk av enkelte utenlandske klinikker dersom de sender pasientene hjem kort tid etter operasjonen, sier Aakre.

Aakre legger til at dette dreier seg om utenlandske klinikker som tilbyr såkalte LASIK-ferier.

Den verste komplikasjonen, som gir varig virkning, er synsreduksjon. Det vil si at du ser dårligere med briller eller linser etter operasjonen enn du gjorde før. Dette skjer i opptil 2 prosent av tilfellene, og oftest ved store korreksjoner.

- Det er da ikke snakk om store synstap, men opp til 2 linjer på en lesetavle. Det finnes enkelttilfeller som ser svært mye dårligere etter operasjon, men det er så få at det ikke finnes god statistikk på det. Det har i de fleste av disse tilfellene vært noe galt med øynene til pasienten som kirurgen burde ha oppdaget på forhånd, sier Aakre.

Andre komplikasjoner kan være at man ikke oppnår ønsket synskorreksjon på øyet. Hvis problemet vedvarer og forutsatt at man har tykke nok hornhinner, så vil de fleste klinikker tilby etteroperasjon. Dette kan gjøres tidligst 3 måneder etter den første operasjonen.

Noen opplever også å få redusert nattesyn eller får dobbeltsyn/ser ringer eller lysstråler i lyse omgivelser. Rundt fem prosent vil oppleve dette etter en operasjon, men for de fleste vil det bedres over tid.

Tørre øyne er også en vanlig komplikasjon.

- Omkring 50 prosent opplever symptomer på øyetørrhet, som irritasjon, svie, ruskfølelse og lysømfintlighet, kort tid etter operasjonen. For de fleste avtar slike symptomer raskt. Og de færreste har symptomer seks måneder etter operasjonen.

Velg erfaring
Hva bør du så gjøre hvis du vurderer å ta en laseroperasjon?

- Sett deg inn i temaet, bli klar over hva slags muligheter og begrensinger operasjonen gir, undersøk kirurgens erfaring og spør om alt du lurer på. Store studier har faktisk vist at de pasientene som vet mest på forhånd også blir mest fornøyd, sier Aakre.

Aakre får støtte av øyelege Willy Pettersen ved Argus synsklinikk.

- Sørg for å kontakte en øyelege med lang erfaring. Sjekk at synsundersøkelsen inneholder alle ingrediensene den skal ha, som undersøkelse av både optiker og øyelege, som til sammen gjør en fullstendig øyeundersøkelse og vurderer hornhinnens topografi (form), sier Pettersen.

Han synes også at markedsføringen av laseroperasjoner noen ganger går litt langt.

- Dette kan være riktig i noen sammenhenger. Det blir sagt, lovet og påstått ting man ikke kan stå ved. Dette er grove overtramp, sier han.

I påsken ble en linsevæske trukket fra markedet i USA etter påstander om soppskader på øyne.