Trygt å spise fisk

Nordmenn bør spise mer fisk, men ikke for mye. Det viser en rapport gjort av Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har laget en helhetsvurdering av fisk og sjømat i norsk kosthold.

De har kommet frem til at selv om det kan være miljøgifter i fisk, fører ikke et realistisk konsum av fisk og sjømat i Norge til skadelige inntak av næringsstoffer.

- VKM støtter den generelle anbefalingen om å spise mer fisk både til middag og som pålegg, sa forskningsleder Janneche Utne Skåre ved rapportfremlegging på tirsdag.

To fiskemåltider
Mager fisk, som torsk og sei, kan spises fire ganger i uken eller mer. Fet fisk, som laks, ørret og makrell, bør derimot bare spises to ganger per uke for å unngå skadevirkninger.

Det er viktig å ikke overskride tolerabelt inntak av fet fisk, spesielt for fertile kvinner.

Dersom du overskrider det en uke eller to, er det ikke skadelig. Tolerabelt ukesinntak regnes som konsum per uke gjennom mange år. Det er overskridelser hver uke i flere år som er det skadelige.

Dette er imidlertid ikke noe problem i Norge, da gjennomsnittsinntaket til nordmenn er to fiskemåltider per uke. Unge kvinner spiser mindre enn et halvt måltid med fet fisk per uke.

Sjømat, spesielt fet fisk, gir mange helsebringende effekter. Blant annet forebygger det utviklingen av hjerte- og karsykdommer og er gunstig for fosterutvikling. Tidligere forskning har også vist at vi blir glad av fisk.

Mest bearbeidet fisk
I Norge har vi et høyt konsum av fisk. Sammenlignet med resten av Europa, spiser vi mye mager fisk og fisk som pålegg.

To tredjedeler av fiskeinntaket i Norge, er mager fisk og farsevarer. Resten er fet fisk.

Vi spiser mest bearbeidede produkter, som fiskeboller, -kaker og -grateng.

Mange barn og unge spiser aldri fisk eller sjømat. I enkelte aldergrupper, sier halvparten at de aldri spiser fisk.

Som i kostholdet generelt, er det viktig å spise ulike typer fisk.

VKM ble opprettet i 2004, og deres oppgaver består blant annet i å lage en uavhengig vurdering av risikoen for forbrukere. Dette er den hittil største rapporten fra VKM.

 

Mozon, 30.3.2006