Trygt å bruke Decubal solprodukter

I pressen har det i det siste vært en del omtale av bruken av 3 kjemiske stoffer som inngår i enkelte solkremer. Ingen av Decubal Sun produktene inneholder 4-methyl benzylidene camphor.

Alpharma 01.05.01

Trygt å bruke Alpharma's Decubal Sun produkter
I pressen har det i det siste vært en del omtale av bruken av 3 kjemiske stoffer som inngår i enkelte solkremer. Bakgrunnen var en sveitsisk undersøkelse som antydet at visse kjemiske solfiltere har hormonlignende effekter, og mistenktes for å kunne føre til brystkreft. De tre kjemiske stoffene som ble omtalt var: 4- methyl-benzylidene camphor, Octyl metoxycinnamate og Benzophenone-3
I Norge valgte SNT, Statens næringsmiddeltilsyn å vente med tiltak . Hvis ikke nye fakta fremkommer, vil SNT heller ikke komme med tiltak i Norge.

I Danmark stoppet Miljøstyrelsen midlertidig salget av alle produkter som inneholdt noen av disse 3 stoffene. Etter en nærmere vurdering , bl.a. av hvor mye man ble utsatt for hvert stoff , ble det så 1.mai 2001 bestemt at kun produkter som inneholder 4-methyl benzylidene camphor fortsatt skulle holdes tilbake. Mer informasjon om hvilke produkter dette gjelder finnes på den danske Miljøstyrelsens hjemmeside:http://www.mst.dk/
Alpharmas Decubal solprodukter ikke helsefarlige

I studien inngikk altså Octyl-methoxycinnamate (OMC) - som er UVB filteret i Alpharma's Decubal Sun faktor 8. Dette medførte at Decubal faktor 8 en stund ble holdt tilbake for salg i danske butikker, sammen med en rekke andre solkremer, mens Miljøstyrelsen vurderte helserisikoen ved bruk av samtlige 3 stoffer. Den 1.mai ble produkter som inneholder OMC og Benzophenone-3 frigitt av Miljøstyrelsen igjen. Disse stoffene er også godkjent av det amerikanske motstykket til Statens næringsmiddeltilsyn , FDA (Food and Drug Administration). FDA er forøvrig kjent for å være et meget restriktivt kontrollorgan. Siden heller ikke danske myndigheter anser disse stoffene som helsefarlige er produkter inneholdene OMC og Benzophenone-3 nå igjen å få kjøpt også i danske butikker. Det betyr at Decubal faktor 8 kan brukes uten noen helserisiko. Decubal Sun faktor 15 og 22 inneholder ikke kjemisk filter, men fysisk filter. Mer om solfiltre:*) Disse to produktene har dermed aldri vært omfattet av problemstillingen.

Fortsatt restriksjoner i Danmark på 4-methyl benzylidene camphor:
Den sveitsiske undersøkelsen besto av 2 typer forsøk. Begge forsøk viste at 4-methyl benzylidene camphor har en hormonlignende effekt. Miljøstyrelsen i Danmark mener de har en indikasjon på at dette stoffet kan være hormonforstyrrende, men at det er behov for flere undersøkelser, som det tar 1-2 år å gjennomføre, før man med sikkerhet kan si noe. Spørsmålet man stilte seg i Miljøstyrelsen var: hvor stor er sannsynligheten for at det er farlig, og hva gjør vi mens vi venter på mer informasjon? Her fant de at fordi dette stoffet smøres på huden, og fordi barn gjerne slikker på huden er det en mulighet for å bli direkte utsatt for 4-methyl benzylidene camphor .
En av de sveitsiske forskerne sa at hun selv fremdeles tør bruke solkrem med dette stoffet , men i to-tre uker om året . Men barn er mer sårbare enn voksne og bruker gjerne solkrem mer enn to-tre uker. Stoffet ble også brukt i andre kosmetiske produkter ,og det ga en mulighet for å bli eksponert hele året.Derfor valgte Miljøstyrelsen å opprettholde det midlertidige forbudet mot produkter som inneholder 4-methyl benzylidene camphor. Helge Andreasen, underdirektør i Miljøstyrelsen sier i et innlegg i Politiken, 4. mai 2001:

Vi har bedt om en time out for forbrukernes skyld. De skal nemlig være trygge på, at der ikke er problemer med de solkremer, som de kan finne på hyllen. For solkrem er jo meget viktig, når vi skal beskytte oss mot solen. Det må der ikke herske tvil om. Og derfor er det også godt, at der hele tiden har vært solkrem i butikken.

Ingen av Decubal Sun produktene inneholder 4-methyl benzylidene camphor.
Eventuelle spørsmål om Alpharmas solprodukter kan sendes til eller ring oss på tlf. +47 22 52 93 00

SOLFILTRE er enten kjemiske eller fysiske.
Kjemiske solfiltre består av f.eks. Octyl-methoxycinnamate eller Benzophenone-3 og absorberer UV-strålene **) før de gjør skade på følgende måte:
Det skjer en fotokjemisk eksitering av molekylene til et høyere energinivå ved absorbering av UV strålene. Energitapet av UV strålene oppleves som en mild varme, infra rød stråling, eller som synlig lys (fluoriserende).
Fysiske filtre består av sinkoksyd eller titanoksyd som reflekterer UV strålene og hindrer dem i å trenge igjennom huden . Viktig for effektiv blokkering er partikkelstørrelse (hvithet) og overflateegenskapene til partiklene (spredning).
**)Om UV stråler:
UVC stråler har høyere energi enn UVB
UVB stråler har høyere energi enn UVA
Dette betyr at UVC strålene er de mest farlige
Stråling med bølgelengder UVB stråler er mer skadelige for huden p.g.a. høyere energinivå (?),men UVA stråler trenger lenger inn i hudenUVB stråler gir-umiddelbar skade på huden-solforbrenning, brun , for tidlig aldring av huden og hudkreftUVA stråler gir-senskader på huden-solforbrenning, brun , for tidlig aldring av huden og hudkreftestimert til mer enn 1000 ganger mer skadelig effekt på huden enn UVB stråler .Derfor bør fokus være på beskyttelse mot UVA stråler!UVB stråler er mer skadelige for huden p.g.a. høyere energinivå (?),men UVA stråler trenger lenger inn i huden
UVB stråler gir
-umiddelbar skade på huden
-solforbrenning, brun , for tidlig aldring av huden og hudkreft
UVA stråler gir
-senskader på huden
-solforbrenning, brun , for tidlig aldring av huden og hudkreft
estimert til mer enn 1000 ganger mer skadelig effekt på huden enn UVB stråler .
Derfor bør fokus være på beskyttelse mot UVA stråler!