Trygt å bruke antirøykepille

Det har vært spekulert i om det kan være noen sammenheng mellom bruk av antirøykepillen Zyban og økt risiko for å dø. Britiske helsemyndighetene tilbakeviser dette og konkluderer med at Zyban er et trygt og sikkert produkt.

Trygt å bruke antirøykepille
Det har vært spekulert i om det kan være noen sammenheng mellom bruk av antirøykepillen Zyban og økt risiko for å dø. Britiske helsemyndighetene tilbakeviser dette og konkluderer med at Zyban er et trygt og sikkert produkt.

Av Silje Stavik

En ny rapport fra England bekrefter at antirøykepillen Zyban er et trygt og effektivt middel for å slutte å røyke.

Britiske helsemyndigheter (National Institute of Clinical Excellence) anbefaler nå sterkt Zyban som hjelpemiddel for pasienter som vil slutte å røyke. Den offentlige institusjonen har gjennomgått all dokumentasjon som er laget på Zyban siden produktet ble lansert, og har spesielt vært opptatt av sikkerheten ved produktet. Rapporten konkluderer med at Zyban er et trygt og sikkert produkt dersom det blir brukt på riktig måte.

I Storbritannia har Zyban vært tilgjengelig på blå resept allerede fra lanseringstidspunktet. Legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline som fører antirøykepillen, har også søkt om refusjon på blå resept i Norge. Dette støttes av norske eksperter innenfor røykeavvenningsområdet.

- Deltakerne ved konferansen Tobakk 2002 i februar har i en resolusjon blitt enighet om at nikotinerstatningspreparater bør selges i dagligvareforretninger og at Zyban bør komme på blå resept også i Norge, sier avdelingsdirektør i Sosial -og helsedirektoratet avd. tobakk, Kari Huseby.

I dag er rundt 32% av den norske befolkningen dagligrøykere. Dette tilsvarer nærmere 1,2 millioner nordmenn. Omkring 7 500 nordmenn dør hvert år av røyking. Dette er over dobbelt så mange som av narkotika, alkohol, selvmord, branner, aids og trafikkulykker til sammen.

Du kan lese rapporten fra National Institute of Clinical Excellence (NICE)

Silje Stavik 15.04.02