Tryggere nettbutikker

Er du en av de mange tusen internettbrukerne som fortsatt ikke har våget å bevege deg inn i netthandelens ville verden? Snart kan du handle tryggere i butikker som er kvalitetsstemplet av blant annet Forbrukerrådet.

Interesseorganisasjonen for netthandel i Norge, Eforum, har i samarbeid med Forbrukerrådet nå startet arbeidet for en kvalitetssikring av nettbutikker. Eforum er en ideell organisasjon som per 27.10. har 32 medlemmer. Disse spenner fra nettbaserte virksomheter som Online Club og Eunet, til organisasjoner med aktiviteter på nettet i tillegg til vanlig virksomhet som Braathens og DnB.

Eforum hevder at det både nasjonalt og internasjonalt er påvist at usikkerhet og mangel på tillit virker hemmende på veksten på elektroniske markedsplasser. Derfor har organisasjonen som en av sine merkesaker valgt å arbeide for økt tillit til elektronisk handel.

Krav til butikkene

Arbeidet har såvidt tatt til, og det vil nok vare litt før et eventuelt kvalitetsstempel blir klart til lansering. I arbeidsgruppen som utarbeider kravene til de som skal få stempelet, sitter foruten to deltakere fra Eforum, også to medlemmer fra Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har formulert følgende forslag til kvalitetskrav:

 • Leverandøren skal ha fast adresse i Norge.

 • Regnskapsføring hos aktuelle selgere.

 • Sikre betalingsrutiner.

 • Klare avtalevilkår som pris, leveringskostnader og leveringstidspunkt.

 • Sikker kommunikasjon mellom kjøper og selger for å hindre innsyn i sensitiv informasjon.

 • Selgers oppbevaring og behandling av kundeinformasjon.

 • Rettighetsinformasjon ved handel over nettet.

 • Fast praksis om vedlagt angrefristformular ved levering.

 • Seriøsitet i vare- og tjenestetilbudet.

 • Annonsering og annen informasjon gitt av selger på nettet skal være i tråd med markedsføringsloven og god markedsføringsskikk.

 • Selger skal ha etablert rutiner for klagebehandling.

Følges opp

Gjennom merket skal kunden eller brukeren av nettstedet få tilgang til hvilke krav butikken har forpliktet seg å følge for å få godkjenningen. I tillegg til kravene overfor butikkene må det også lages et system for tildeling, kontroll, klagebehandling og eventuell inndragelse av kvalitetsmerket.

Arbeidsgruppen innleder i disse dager et forprosjekt som skal løpe til midten av desember slik at man kan vurdere alternativer, nytte og gjennomførbarhet. Deretter skal de foreløpige resultatene evalueres av styret i Eforum og Forbrukerrådet innen utgangen av året.

Arbeidsgruppen består av følgende personer:

 • Siri Moe Jensen, leder arbeidsgruppen

 • Morten Snørsvald, WebOn AS

 • Eli Rekstad, Forbrukerrådet

 • Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Aktuelle linker:
Forbrukerrådet
Eforum

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.