Trøtte pollenallergikere?

For to år siden stilte vi spørsmålstegn ved om Norges mest solgte pollenmedisin, Zyrtec, hadde en søvndyssende effekt. Artikkelen vakte stor oppsikt. En ny undersøkelse viser imidlertid at vi ikke var helt på jordet..

Norske pollenallergikere husker med gru tilbake til 80-tallet og første generasjon av pollentabletter. De var så søvndyssende at det nesten var bedre å leve uten, og det er ingen tvil om at dagens produkter stiller i en helt annen klasse.

I artikkelen fra 1998 refererte vi til flere amerikanske tidsskrifter som slo fast at pollenmedisinen Zyrtec hadde en søvndyssende bivirkning, og at brukerne burde være forsiktig med bilkjøring og risikobetont fysisk aktivitet.

I følge Felleskatalogen for 2000, står det imidlertid at kliniske studier viser at Zyrtec ikke har en sederende (det vil si søvndyssende) effekt. Lenger ned, under "bivirkninger" står det imidlertid at "...trøtthet ... kan forekomme". Det er det kanskje ikke alle som legger merke til.

I utlandet er imidlertid ordlyden helt annerledes. I USA refereres det direkte til kliniske undersøkelser som sier det motsatte. Allergikere som bruker Zyrtec har nemlig rapportert om trøtthet. De anbefaler derfor å utvise forsiktighet med blant annet bilkjøring.

Også i I Sverige er det en annen ordlyd enn i Norge. De har nemlig tatt med en Trafikvarning: "Zyrlex (den svenske utgaven av Zyrtec) kan försämra reaktionsförmågan hos vissa patienter, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete".

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette passer bra med de tre utenlandske rapportene fra -98, som alle viste at Zyrtec hadde en sedativ effekt. Det vil si at den kan forårsake trøtthet, konsentrasjonssvikt og økt risiko ved blant annet bilkjøring.

Spørsmålet som gjenstår er hvorfor dette ikke kommer tydeligere fram i den norske felleskatalogen.

Ulemper ved sedative medisiner

I den gamle artikkelen kan du blant annet lese at brukere av slike medikamenter hadde over 50 prosent større ulykkesrisiko i trafikken, i tillegg til at deres produktivitet ble redusert.

Både i USA og i Norge, Sverige og Danmark får ikke piloter lov til å bruke Zyrtec.

Produktivitetstapet som følge av bruken av slike midler, ble antatt å utgjøre rundt fire milliarder dollar. Hvordan produktivitetstapet for sterkt plagede allergikere ville vært uten slike medikamenter, sa imidlertid ikke undersøkelsen noe om...

Uten medisin ser jo pollenallergikere fort ut som Ole Klemetsen etter siste EM-kamp. Sterkt preget av å klø seg i øynene, og med rennende eller tette neser...

Hva er nytt?

29. april i år publiserte British Medical Journal en ny undersøkelse. De hadde henvendt seg til 43.363 tusen brukere av pollenmedisin, for å kartlegge om bruken av medikamentene hadde en søvndyssende effekt.

Basert på dette store tallmaterialet var deres konklusjon at det var en klar forskjell mellom medikamentene. Det kunne likevel ikke påvises noen økt risiko for ulykke eller skader med noen av de fire.

I konklusjonen ble det likevel slått fast at pollenmedisiner som inneholdt fexofenadine (Telfast) og loratadine (Clarityn) antagelig var et bedre valg for mennesker i utsatte yrker, enn medikamenter som innholdt Cetirizine (Zyrtec). Antagelig ut fra et "føre var" prinsipp.

Er du flyger eller lokfører bør altså valget være klart. Valget bør også være lett for deg som driver med risikoidrett, for eksempel fjellklatring. Men hva med deg som ikke gjør noe av delene? De fleste kjører jo bil, og hvorfor skulle du være mindre påpasselig med ditt valg av medikament?

Erfaringer med Zyrtec i DinSides redaksjon

Pollenallergikere finnes overalt, også hos oss... Og jada, også de benyttet seg av markedslederen Zyrtec, som altså inneholder cetirizine.

Blant våre tre allergikere var det INGEN som hadde opplevd noe ubehag med Zyrtec når det gjaldt slapphet, eller sterkt behov for søvn. De var tvert imot ganske fornøyd.

Føler du deg slapp bør du imidlertid prøve de andre produktene på markedet. Du har ingenting å tape. Norges Astma- og Allergi Forbund har mer informasjon om legemidlene på markedet.

Nordmenn er storforbrukere av pollenallergi

I følge Norges Astma- og Allergiforbund lider mellom 12 og18% av befolkningen alvorlig pollenallergi.

Dette gir selvfølgelig klingende mynt i kassa for legemiddelfirmaene. I følge tall fra Norsk Medisinaldepot har forbruket av allergimedisin holdt seg relativt stabilt de siste årene. Stabilt, men høyt kan vi kanskje tilføye.

I 1999 brukte 3,7 % av befolkningen til enhver tid allergitabletter, 1,2% bruker nesedråper og nesespray, mens 0,5 % bruker øyedråper.

Regnet etter prisene vi betaler på apoteket omsettes det med andre ord tabletter for 203 millioner, nesedråper og nesespray for 111 millioner, og øyedråper for 51 millioner kroner, hvert eneste år!

Dette kan du lese mer om her.