Trondheim

Halvparten av alle som søkte om etableringslån i Trondheim kommune i 1998, fikk innvilget søknaden.

Kommunen mottok 521 søknader om boligtilskudd og etableringslån i 1998. Av disse fikk 52 prosent et positivt svar. Samlet utlånsbeløp var om lag 30 millioner kroner. I år låner Trondheim kommune ut 50 millioner kroner.

Boligtilskudd gis til kjøp en egen bolig, bygging eller utbedring av bolig. Tilskuddet gis gjerne, sammen med etableringslån, til toppfinansiering.

Inntektsgrenser for etableringsstøtte i Trondheim kommune
HusstandInntektsgrense
1 voksen uten barn245.000
2 voksne345.000
Barnefamilier395.000
Alle tall i kroner. Gjelder ikke kommunal bostøtte til løpende utgifter. For to voksne gjelder beløpene samlet inntekt. Beløp for barnefamilier gjelder uansett antall barn.


- Særlig unge i etableringsfasen har vanskelig for å stable nødvendig egenkapital på beina. Da går vi inn med 20 prosent av kjøpesummen. I tilfeller der søkerne er vanskelig stilte, for eksempel uføre eller minstepensjonister, kan vi fullfinansiere boligen. Men det er sjelden, forteller Anne Aaker, boligsjef i Trondheim kommune.

Mest til bostøtte

I trønderhovedstaden går imidlertid flest kommunale kroner til bostøtte til løpende utgifter - hele 66 millioner i året.

- Vi mottar svært mange søknader om bostøtte årlig. Kriteriene for å motta støtte er at boligen er på minst 40 kvadratmeter. En person i husstanden må motta pensjon eller være under 18 år. Bostøtte er derfor stort sett aktuelt for barnefamilier og pensjonister, sier Aaker.

I motsetning til Bergen kommune gir ikke Trondheim kommune garanti for lån. Kommunen eier eller disponerer om lag 3.500 boliger for utleie til vanskeligstilte.

Kommunen følger Husbankens inntektsgrenser, som for boligtilskudd og bostøtte er 160.000 - 180.000 for en person med én inntekt pluss 20.000 kroner for hvert ekstra medlem av husstanden.

Artikkelen fortsetter under annonsen