Tromsø

Tre av fire som søkte om etableringslån i Tromsø kommune i fjor, fikk innvilget søknaden.

Kommunen mottok 252 søknader om etableringslån i 1999. Av disse fikk hele 179 et ja-svar i posten, altså litt mer enn 71 prosent.

- Det vi låner inn fra Husbanken er nok til å dekke dekker behovet for etableringslån. Likevel går vi sjelden "tom" for midler mot slutten av året, forteller Aslaug Nikolaisen i Byggforvaltningen i Tromsø kommune.

Ikke fullfinansiering

Samlet lånte kommunen ut om lag 51 millioner kroner i løpet av fjoråret. Dette er midler som Husbanken låner ut til kommunene, som igjen gir lån til innbyggerne. Søkeren står som låntaker.

- Lånene går til toppfinansiering av boligkjøp, men vi fullfinansierer ikke. Vi dekker kun egenkapital opp til 90 prosent av kjøpesummen. Låner du 70 prosent i en privat bank, kan du søke om etableringslån for 20 prosent. Summen blir da 90 prosent. Etableringslånet kan imidlertid ikke overstige 300.000 kroner, sier Nikolaisen.

Lite til bostøtte

Tromsø kommune gir derimot ikke kommunal bostøtte til andre enn de som leier kommunale leiligheter. Andre får ikke denne støtten. Derfor yter kommunen kun om rundt 175.000 kroner i samlet bostøtte årlig. I fjor var beløpet fordelt på 37 husstander.

Flere kroner går til boligtilskudd - drøyt 3,3 millioner kroner i 1999. Boligtilskudd er "sterkt behovsprøvd", og skal gi personer med svak økonomi en akseptabel bolig. Det gis til kjøp av bolig eller såkalt "tilpasning" - som regel utbedringer. 30 av 80 søknader om boligtilskudd til etablering ble innvilget i fjor. 49 av 93 søknader til tilpasning av boligen ble innvilget samme år.

- Vi innvilger kvalifiserte søknader fortløpende i stedet for bevisst å spre det utover året, forteller Nikolaisen.

Inntektsgrensene følger Husbankens normer - altså 160 - 180.000 kroner for boligtilskudd. For etableringslån har ikke kommunen noen inntektsgrense.

Kommunen eier eller disponerer 975 boliger for utleie til vanskeligstilte. Dette er tre ganger mindre enn antall kommunale boliger i Bergen - en by med fire - fem ganger så mange innbyggere som Tromsø.