Troms og Finmark

Bare én restaurant ble stengt i de to nordsligste fylkene i løpet av aksjonens første to uker. Mattilsynet besøkte 59 ulike steder.