Troms og Finmark

Bare én restaurant ble stengt i de to nordsligste fylkene i løpet av aksjonens første to uker. Mattilsynet besøkte 59 ulike steder.


Uke 44

Kafe matprat
Dr. Wessels gate 18, Kirkenes

  • Svikt i kjøletemperaturer
  • Generelt dårlig orden og renhold
  • Svikt i hygienerutiner
  • Mangler internkontroll
  • Ikke styring med kritiske punkt
  • Uke 43

    Ingen stengninger!

    Kilde: Matportalen.no