Tro på hyppigere renteøkninger

Norges Bank kommer til å sette opp tempoet i renteøkningen, tror en rekke økonomer. I morgen skal økes styringsrenten til 3,25 prosent, er den nærmest skråsikre spådommen.

Nesten 100% sikker

- Vi er så godt som hundre prosent sikre på at renten heves med 0,25 prosentpoeng kommende onsdag, sier seniorøkonom Erlend Lødemel i DnB NOR Markets til NTB.

At Norges Bank kan komme til å bruke kraftigere lut og heve renten med hele 0,75-1 prosentpoeng i ett jafs, har han imidlertid ikke noen tro på. Økonomiprofessor Steinar Holden har uttalt til Aftenposten at sentralbanksjef Svein Gjedrem er for opptatt av den lave prisveksten, og at det er nødvendig å sette renten markert opp ved første anledning. Han anbefaler en økning på opp mot 1 prosentpoeng.

Holden mener økonomien har utviklet seg kraftigere enn ventet, og at det dermed er fare for en bråbrems hvor sentralbanken må heve renten betydelig mer enn den nå har planlagt.

- En markert renteøkning nå vil dempe oppturen. Men den vil også dempe nedturen når den en gang kommer, uttalte Holden.

Rente?

Hvor mye høyere rente tåler din lommebok? (Avsluttet)
6 prosent(42%) 187
1 prosent(14%) 64
3 prosent(14%) 64
4 prosent(11%) 50
2 prosent(11%) 49
5 prosent(7%) 30
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Svak krone

Lødemel tror ikke Norges Bank vil ta sjansen på å klinke til med en så kraftig økning på onsdagens møte. Det vil overraske markedet, og ødelegge for opparbeidet tillit.

- Og mye kan gjøres ved å øke tempoet, mener han.

Det er nettopp en heving av rentebanen og et økt tempo økonomene tror Gjedrem vil signalisere kommende onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere har en sterk kronekurs vært en vesentlig grunn til at Norges Bank har gått forsiktig fram. Den siste tiden har kronen vært betydelig svakere, og det blir sett på som et vesentlig moment for å heve rentebanen.

- Gamle regler tilsier en kraftig oppjustering av rentebanen som følge av en svakere krone. Men det vil antakeligvis ikke skje, blant annet fordi Norges Bank vet at svekkelsen kan være kortvarig, påpeker sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Han tror en svakere krone sammen med sterkere vekstutsikter og strammere arbeidsmarked fører til at Norges Bank vil signalisere at renten skal settes opp på annethvert rentemøte hele neste år.

Hyppigere

Lødemel tror at Gjedrem vil åpne for enda hyppigere skritt, nemlig muligheten av å heve rente på hvert møte en periode.

Han tror det mest sannsynlige er at det nå vil komme to økninger etter hverandre, og deretter på annethvert møte ut 2007. Da vil styringsrenten ligge på 4,75 ved utgangen av neste år.

Og det så godt som alle økonomer er enige om i forkant av onsdagens rentemøte er at Gjedrem ikke lenger vil si at renten skal økes videre i "små og ikke hyppige skritt".