Trinn 5: Bil, MC, båt, lottogevinster + arv

Post 4.2.3 til 4.2.5 Innbo & løsøre, båter og kjøretøy.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Post 4.2.3 innbo & løsøre: Samt båter under 50.000 kroner.

Her skal du føre opp verdien av privat innbo og løsøre som du eide ved utløpet av 2001.

Samlet salgsverdi av innbo og løsøre skal reduseres med et fribeløp på 100.000 kroner, før verdien føres opp i selvangivelsen. Er verdien lavere enn 100.000 kroner skal du altså føre opp 0 kroner.

Du finner enkle regneeksempler i veiledningen i selvangivelsen, hvis du er i tvil om hvordan verdien skal fastsettes.

Post 4.2.4.Fritidsbåter verdt over 50.000 kroner.

Disse båtene anses som lystfartøy og skal oppgis her. Du må oppgi merke, type og antatt salgsverdi.

Verdien settes så til 75 prosent av forsikringssummen.

Post 4.2.5 Motorkjøretøy.
Her skal det stå antatt salgsverdi av bilen, motorsykkelen, snøscooter osv. som du eide ved nyttårsskiftet. Kjøretøyets verdi fastsettes med utgangspunkt i nybilpris multiplisert med en prosentsats:

 • 2001 modell = 75%
 • 2000 modell = 65%
 • 1999 modell = 55%
 • 1998 modell = 45%
 • 1997 modell = 40%
 • 1996 modell = 30 %
 • 1995 = 20%
 • 1994-1986 = 15%
 • 1985 – 1972 = 1000 kroner.
Veterankjøretøy (+30 år) verdsettes til antatt salgsverdi.

Usikker på nybilprisen? Den finner du hos DinSide Motor.

Lottogevinster


Post 1.5.2 Lotteri & tippegevinster er i utgangspunktet skattepliktige, men det er gjort unntak for visse premier. Dette gjelder blant annet:

 • Spill arrangert av Norsk Tipping (Lotto, tipping & oddsen)
 • Rikstoto
 • Quick-lotteriet
 • Andre tilfeldige gevinster ved norske eller utenlandske spill, konkurranser, lotterier osv. når verdien av hver enkelt gevinst er 10.000 kroner eller mindre.
Er du en heldig vinner av slike gevinster, må du legge med bekreftelse fra den som har utlevert premien.

Dette betyr ikke at du skal skatte av beløpet, men det gir Skattemyndighetene en dokumentasjon på hvor din plutselige formuesøkning kommer fra.

Post 1.5.3. Arv & gave


Arv eller gave er IKKE skattepliktig inntekt, men også her må du oppgi beløpet i selvangivelsen når beløpet er over 10.000 kroner. Myndighetene vil nemlig vite hvor pengene kommer fra, og i tillegg kan arven/gaven utløse arveavgift.

Før opp navn, adresse og fødselsdato på arvelater eller den generøse giver i post 5.0, eller på et eget ark.

Dersom arven eller gaven er arveavgiftspliktig, skal du også sende arve/gavemelding til Skattefogdkontoret i det fylket der giver/arvelater er/var bosatt.

Mer om arveavgiften finner du her.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!