Trinn 4: Kapitalutgifter & Gjeld

Post 3.3/4.8 – Kapitalutgifter, andre fradrag og gjeld. Husk også: Ikke fradrag for purregebyr!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Postene inneholder både fradrag og gjeld, og skal være forhåndsutfylt. Sjekk alltid om tallene stemmer, og før opp utgifter som ikke er oppgitt.

Husk at dersom flere har lån sammen – typisk samboere, vil rentefradraget ofte bare stå på den ene parten. I så fall må dere selv fordele gjelden og fradragene. Les mer om dette i barnartikkelen om samboere.

Post 3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld i Norge. Du skal i utgangspunktet få fradrag for alle renter som er påløpt:

  • Dvs. gjeldsrenter som er forfalt og betalt i 2001,
  • de som forfaller i 2002, men som har påløpt i 2001,
  • de som er betalt til Lånekassa i 2001,
  • og tidligere misligholdte renter som er betalt i 2001.
Private lån gir også krav på fradrag for gjeldsrenter, men må føres opp av den enkelte. Før i så fall opp beløp, samt navn og adresse på långiver.

NB! Forsinkelesrente er fradragsberettiget på samme måte som andre renter. Men husk at andre omkostninger ved forsinket betaling enn renter, for eksempel purregebyr eller inkassoomkostninger ikke er fradragsberettiget.

Flere utgifter, fradrag og gjeldsposter? Les veiledningen til selvangivelsen.