Trinn 3: Fradrag + foreldrefradrag & andre særfradrag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Post 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt.

Minstefradraget er et standardfradrag i lønn, pensjon og liknende inntekter, og som du ser i denne artikkelen er dette det eneste fradraget de fleste av oss trenger å tenke på.

Minstefradraget er imidlertid kun et alternativ. Mener du at de faktiske utgiftene dine er større enn minstefradraget, må du oppgi disse. Merk at disse utgiftene må spesifiseres. Mer om hvilke utgifter som kan trekkes ifra i stedet for minstefradraget, finner du i denne artikkelen, og i veiledningen til selvangivelsen.

Velger du å føre fradrag for faktiske utgifter trenger du ikke å korrigere minstefradraget, det gjør nemlig Likningskontoret for deg.

Trykk her for å se hva du kan føre til fradrag i tillegg til minstefradraget.

Post 3.2.10. Foreldrefradraget

Foreldrefradraget er viktig. Dette er et fradrag for utgifter til pass og stell av barn:
Forhåndsutfylte opplysninger er hentet fra barnehage, dagmamma, eller skolefritidsordningen (SFO).

Sjekk om tallene stemmer, og før opp eventuelle rettelser i post 5.0.

Merk: Ikke alle barnehager osv. er forpliktet til å levere oppgaver til Likningsmyndighetene. Pass derfor på at du får med deg fradraget! Oppgi alltid navn og adresse på den som har mottatt betalingen.

Fradragsreglene er like for ektefeller, samboere og enslige forsørgere. Men for ektefeller er fradraget ført opp på den med høyest alminnelig inntekt, mens det for samboere oftest er ført opp på moren.

Ønskes en annen fordeling må dere presisere dette i post 5.0.

Hvor mye? Du får fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn, begrenset til

  • 25.000 for ett barn
  • og 30.000 kroner for to eller flere barn.
Kontantstøtte reduserer ikke fradraget, mens skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden må trekkes ifra før fradrag kreves.

Er utgiftene under maksgrensen? Husk at du kan ta med reiseutgifter til og fra barnepass. Bruker du egen bil kan du sette utgiften til 1,40 kroner per kilometer.

Særfradrag for store sykdomsutgifter? Les mer i denne artikkelen.

Særfradrag for forsørgelse

Post 3.5.4. Du kan kreve særfradrag for forsørgelse av barn du ikke får barnetrygd for, og for foreldre eller personer som tilhører samme husstand som deg.

Unntak Du får ikke særfradrag for:

  • personer som du har krav på barnetrygd for,
  • personer som du får fradrag for underholdsbidrag til,
  • personer som i mer enn ett semester av året er berettiget til studielån fra Lånekassa uten behovsprøvning mot foreldrenes inntekt.
Hvor mye? Fullt særfradrag for forsørgelse er 5.000 kroner per forsørget, inntil fire personer.

Oppgi navn, adresse, fødselsnummer og inntekt på den/de du krever forsørgelsesfradrag for. Oppgi også tidsrommet for forsørgelsen.

Mer om de andre fradragene – og de ulike satsene finner du i veiledningen til Selvangivelsen