Trinn 2: Kapitalinntekter

Post 3.1.1 til 3.1.7 eller 4.1.1 til 4.6.2 er fylt ut med de opplysningene Likningskontoret har mottatt. Det viktigste her, er å sjekke at tallene stemmer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette er typisk renter/innskudd i banken og eventuelt utbytte fra aksjefond. Mangler det beløp må du selv oppgi disse i post 5.0, eller på et eget vedlegg til selvangivelsen.

Hvis flere har bankinnskudd sammen vil renteinntekten og formuen normalt kun være oppgitt på en av eierne. Hvis dere vil endre dette må dere selv fordele inntekt og formue i forhold til eierandelene.

Post 3.1.2/4.1.8 Renter og verdi av obligasjoner som ikke er registrert hos Verdipapirsentralen: Er det forhåndsutfylte opplysninger her må du fylle inn selv. Bruk andelsverdien hvis du vet den, hvis ikke oppgir du antatt salgsverdi.

Du må også presisere utsteder, antall obligasjoner, obligasjonenes pålydende og samlet verdi per 1. januar 2002.

Post 3.1.5. Gevinst ved salg/realisasjon av verdipapir. Hvis ikke opplysningene er forhåndsutfylt må de oppgis her. Har du solgt aksjer eller grunnfondsbevis må du i tillegg fylle ut skjemaet ”Oppgave over realisasjon av aksjer mv” (RF 1061 – finnes på Skatteetaten.no).

Ved salg av obligasjoner må du selv regne ut gevinsten og føre opp beløpet i post 5.0, merk i så fall posten 3.1.5.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!