Triklosan under lupen

Mattilsynet fortsetter kampen for å kunne forby miljøgiften triklosan, som blant annet finnes i tannkrem og deodoranter.

I flere år har norske myndigheter kjempet mot EU for å få til et forbud mot miljøgiften i kosmetiske produkter. Nå gjør Mattilsynet et nytt framstøt for å påvirke byråkratene i Brüssel.

En rekke andre kjemikalier som brukes i vanlig kosmetikk kan også være livsfarlige:

Bedre føre var...
Vi har bedt den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) se på saken igjen. Innstillingen kommer vi til å legge fram på et møte i Brüssel om ikke lenge, sier Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver i Mattilsynet.

- Håpet er at vi skal få gehør for å bruke ”føre var-prinsippet”, forklarer han.

Prinsippet innebærer at dersom det er sannsynlig at en handling får skadelige konsekvenser, må det settes i verk tiltak for å forhindre disse.

Resistens og forurensning
Triklosan har vært heftig debattert i det siste, spesielt med tanke på at miljøgiften fortsatt finnes i blant annet tannkremen Colgate Total.

Hvis du vil unngå produkter som inneholder triklosan, kan du ganske enkelt sjekke ingredienslista på for eksempel tannkremen eller deodoranten du vurderer å kjøpe. Der vil stoffet stå oppført som triclosan.

Ifølge Mattilsynet kan det bakteriedrepende stoffet både forurense miljøet og føre til resistens mot ulike typer antibiotika. EU har imidlertid ikke vært like bekymret som norske myndigheter, men Talberg øyner håp.

- I oktober kom EUs vitenskapskomité for forbrukerprodukter med en ny redegjørelse angående triklosan. Det er noen nye momenter der som vi mener det er viktig å ta tak i, sier han.

Er du livredd for bakterier? Husk at noen bakterier faktisk kan være bra for deg:

Finner ny forskning
En ad hoc-gruppe underlagt Vitenskapskomiteen hadde sitt første møte fredag 5. januar.

- Vi skal sammenligne VKMs konklusjon fra 2005 med EUs konklusjon fra 2006 og utdype eventuelle forskjeller. I tillegg er vi bedt om å finne ut om det har kommet nye studier som gjør at EU må revurdere sin innstilling, forklarer Tor Øystein Fotland, rådgiver i sekretariatet for VKM.

SFT foreslår forbud
Triklosan finnes også i en rekke andre produkter, som plast, tekstil, maling og lakk. Disse produktene er det imidlertid Statens forurensningstilsyn (SFT) som har ansvaret for.

Tilsynet ba like før nyttår Miljøverndepartementet gå inn for et forbud mot triklosan og 20 andre miljøgifter.

- Våre jurister har gjort en vurdering, og mener det er grunnlag for å kunne forby triklosan, sier seniorrådgiver i SFT, Inger-Grethe England.

Forslaget innebærer at enkelte forbrukerprodukter vil forbys i Norge selv om de er tillatt i andre EU- og EØS-land.

Både urter og fiber kan hjelpe nyrene å skille ut giftstoffer som finner veien inn i kroppen: