Tretthet har samme effekt som alkohol

Mangel på søvn og tretthet har den samme effekten på kroppen som alkohol.

Mange arbeidstimer, lange vaktskift og nattskift gjør at vi blir trette, og det kan føre til flere arbeidsulykker, mener forskere.

I følge Jeremy Williams - leder for Human Factors Professions - har kroppen en indre klokke som er mer på vakt på enkelte tidspunkt, og som kontrollerer temperaturen og oppmerksomheten.

Han har forsket på hva som skjer med mennesker som ikke sover nok eller jobber om natten.

Kan dø
Oppmerksomhetsgraden ble dårligere om natten, og den ble mer redusert etter hvert som timene gikk. Skiftarbeidere hadde høyere risiko for hjertelidelser, fordøyelsesproblemer og tretthet.

Til slutt fant de ut at problemene assosiert med søvnsnedbrytning og tretthet også kan føre til tidlig død. Det er derfor nattskiftet på engelsk blir kalt for "the graveyard shift".

- Du kan drepe mennesker ved å holde dem våkne, sier Jeremy Williams til NetDoctor.co.uk.

Som alkohol
De britiske forskerne viste at dårlig skiftmønster og mangel på avslapning førte til arbeidsulykker og helseproblemer. For hver ekstra time arbeiderne var våkne ble arbeidsutførelsen dårligere, og antall feil økte med 200 prosent.

Tretthet som følge av mangel på søvn har den samme effekten som alkoholforbruk. Har du vært våken i 22 til 23 timer er du altså i prinsippet full, fordi det har en tilsvarende effekt på kroppen.

 

Mozon.no, 12.10.2004