Trening bedre enn lykkepiller

Trening er bedre medisin enn antidepressiver, såkalte lykkepiller. Det viser en studie på pasienter som har hatt depresjon i lang tid.

Trening kan forebygge depresjon og andre psykiske problemer. Fysisik aktivitet kan også hindre tilbakefall etter depresjoner. Nå viser en ny undersøkelse at trening også kan være god medisin for å komme ut av en depresjon. Virkningen kommer raksere enn med antidepressiver.

Undersøkelsen som ble publisert i British Journal of Sport Medicine, viser at moderat trening i kun en ti dagers periode ga imponerende resultater for seks av 12 pasienter. De 12 som deltok i studien hadde hatt diagnosen depresjon i gjennomsnittlig ni måneder. Ti av dem hadde tidligere brukt antidepressiver uten at det hadde hjulpet vesentlig på symptomene.

Seks av tolv følte seg bedre
Ved hjelp av en evalueringsskala ble depresjonsnivået målt før forsøksprogrammet startet. Pasientene rangerte også hvordan de følte seg i begynnelsen, underveis og på slutten av forsøksprogrammet. De trente på tredemølle i 30 minutter hver dag, de skiftet mellom å løpe og gå raskt hvert tredje minutt. Intensiteten økte gradvis i løpet av de ti dagene. Etter ti dager følte seks av de tolv pasientene seg vesentlig mindre deprimerte. Fem av disse hadde tidligere forsøkt antidepressiva. To følte seg lett deprimerte, og fire av de tolv følte ingen forskjell på sinnsstemningen.

Liten undersøkelse
Forskerne påpeker at dette er en liten undersøkelse, og mer forskning tengs.

- Men at hele seks personer følte seg mye bedre etter bare ti dager, er imponerende dersom man sammenligner med antidepressiver. Slike medisiner gir normalt ikke virkning før etter to til fire uker, sier forskerne ved Idrettsmedisinsk avdeling, Universitetet i Berlin.

 

Kilde: British Journal of Sports Medicine. Silje Stavik mozon.no 28.03.01