Trenger du sykeforsikring?

I løpet av de siste årene har norske forsikringsselskaper sterkt påvirket av utlandet lansert stadig nye produkter innen området individuelle livsforsikringer. Siste skrik er sykeforsikringer reller helseforsikringer. Dersom du tror at du vil bli syk eller at du vil trenge øyeblikelig behandling/operasjon i tiden frem til du blir pensjonist er sykeforsikring noe du absolutt bør vurdere.

Først og fremst skiller sykeforsikringene seg fra de tradisjonelle livsforsikringene som gjelds-, døds- og uføreforsikring ved at det alltid er den som er forsikret som nyter godt av eventuell utbetaling og ikke de etterlatte. Riktignok nyter den forsikrede godt av en tradisjonell uføreforsikring, men dette kan ta tid og i tillegg stiller forsikringsselskapene strenge kriterier for hva som regnes for uførhet.

Sykeforsikringer kan deles opp i to grupper. De som gir et kontantbeløp ved sykdom, og de som betaler for den behandling du mottar. Kjært barn har mange navn. Sykeforsikringer som utbetaler et kontantbeløp kan hete alvorlig sykdomsforsikring, kritisk sykdomsforsikring eller operasjonsforsikring. Sykeforsikringer som bare betaler for utført behandling går som oftest under navnet helseforsikring.

Alvorlig sykdom/kritisk sykdom/operasjonsforsikring.

Felles for disse forsikringene er at hvis den forsikrede får stilt en diagnose som innbefatter en alvorlig sykdom, vil hele forsikringspremien bli utbetalt med en gang. Du får alstå penger når behovet er størst, enten når sykdommen er konstatert, umiddelbart etter en operasjon eller mens du venter på transplantasjon. Du får full utbetaling selv om du skulle bli helt frisk etter sykdommen.

Eksempler på slike alvorlige sykdommer er hjerteinnfarkt, hjerneslag, kreft, gjennomført hjerteoperasjon, multipel sklerose, organtransplantasjon.

Forsikringen tilbys alle mellom 15 og 59 år. Har du først kjøpt en slik forsikring kan du beholde den til du er 67 år. Forsikringssummen kan være inntil 1,5 millioner kroner. Månedspremien ligger fra 200 til 600 kroner, og som oftest må røykere betale høyere premie. De fleste større livsforsikringsselskaper tilbyr denne form for forsikring.

Forsikringene tegnes som regel i kombinasjon med en tradisjonell livsforsikring. Denne kombinasjonen er viktig fordi alvorlig sykdom-, kritisk sykdom-, og operasjonsforsikring hovedsaklig er tenkt å komme deg tilgode hvis du rammes av en alvorlig sykdom. Den tradisjonelle forsikringsdelen kommer derimot de etterlatte tilgode hvis du faller fra.

Helseforsikring

Helseforsikring betaler kun for den behandling som faktisk blir utført. Produktet kom på markedet for første gang i 1996. For øyeblikket tilbyr to selskaper denne forsikringen. Først ute var Norsk Helseforsikring og nylig lanserte Storebrand et lignende tilbud.

Storebrands helseforsikring: "Behandlingsavtale"
Sammen med et tysk selskap gir Storebrand Helseforsikring privatpersoner og bedrifter et tilbud som garanterer behandling ved privat sykehus, uansett hvor i landet de bor.

- Men det er bare tre norske private sykehus det satses på. To i Oslo og et på Eidsvoll. Disse har begrenset med sengeplasser, og derfor må pasientene kanskje utenlands for å få behandling, sier administrerende direktør Petter Faye-Lund i Storebrand Helseforsikring.

Normalt vil forsikringen koste mellom 2.400 og 15.000 kroner årlig, avhengig av hvor gammel du er. For røykere blir det et tillegg på 25 prosent. Men ikke alle er er velkomne som kunder.

- Folk med leddgikt, sukkersyke eller andre kroniske sykdommer, blir ikke kunder hos oss, sier Faye-Lund.

Norsk Helseforsikring
Norsk Helseforsikring tilbyr en forsikringsordning som innebærer refusjon av deler av helsebehandling, enten det gjelder egenandel hos behandlende lege, refusjon av tannlegebehandling eller refusjon av briller/kontaktlinser. Tilsvarende ordning har eksistert i Danmark i mange år.

- Vi ser at interessen for å tegne forsikring øker i takt med kunnskapene om produktet, sier direktør Henning Haga.

Han selger i øyeblikket to typer produkter, det ene koster 98 kroner pr. måned, mens det andre koster 298 pr. måned - uavhengig av alder. De to alternativene har ulik dekning av kostnader og sykdommer/behandling.