<b>66 PROSENT:</b> Uføretrygden utgjør fra 1. januar 66 prosent av inntektene dine. Det kan være nok å leve av for mange, men ikke alle. Foto: COLOURBOX.COM
66 PROSENT: Uføretrygden utgjør fra 1. januar 66 prosent av inntektene dine. Det kan være nok å leve av for mange, men ikke alle. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Trenger du egentlig uføreforsikring?

Ikke like nødvendig for alle.

Uføreforsikringer er blant forsikringene bransjen gjerne anbefaler deg som kunde, men er det slik at «alle» trenger en uføreforsikring?

Ikke ifølge daglig leder i Pengedoktoren, Agnes Bergo. Livssituasjon, alder og inntekt er noen av faktorene som spiller inn.

Bor du i fylket med flest uføre?

Forsikring riktig for noen

Da Dinside i fjor spurte tre store aktører innen forsikring, If, Gjensidige og Tryg, hvilke forsikringer de mener er de mest nødvendige, svarte to av tre at man bør ha en uføreforsikring.

I dette tilfellet var vår case en enslig mann på 28 år med 450.000 kroner i årlig inntekt og selveierleilighet.

– Alle som er avhengig av egen inntekt, har behov for uføreforsikring. Uførepensjon fra NAV er ikke nok til å opprettholde levestandarden hvis du blir arbeidsufør, uttalte Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Men Agnes Bergo i Pengedoktoren mener det du får fra NAV kan være nok for enkelte, men ikke alle.

Nye regler gir 66 prosent av lønn

Fra 1. januar blir det innført nye regler for uføretrygd, som blant annet skal gi større muligheter for å kombinere uføretrygd med arbeid.

Agnes Bergo i Pengedoktoren. Foto: KRISTINE NYBORG
Agnes Bergo i Pengedoktoren. Foto: KRISTINE NYBORG Vis mer


Bergo mener regelendringen gjør at mange uten gjeld eller forsørgeransvar, vil kunne klare seg på uføretregden fra NAV, som utgjør 66 prosent av lønn opptil en viss grense.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Lønnen er begrenset til maks 6 G (grunnbeløpet), som for tiden utgjør 530.220 kroner. Hvis man tjener 500 000 kroner, blir uføretrygden fra NAV 330 000 kroner. Det er en grei inntekt dersom man ikke har gjeld eller forsørgeransvar, sier Bergo.

Hun legger til at mange har ordninger gjennom jobben, som de kanskje ikke er klar over. Dette gjelder alle offentlig ansatte, og noen i privat sektor.

- Det kan være en løpende uførepensjon, eller det kan være en stor engangsutbetaling dersom man blir ufør. Det kan også være begge deler. Skulle man bli ufør som følge av en yrkesskade, får man forhøyet utbetaling fra arbeidsgiver og NAV, sier Bergo.

Syns du dekningen hos din arbeidsgiver er for lav, kan du eventuelt «toppe opp» med en tilleggsforsikring for å få ønsket dekning.

Disse bør vurdere uføreforsikring

Ikke minst de som ikke har jobb, som hjemmeværende og studenter, og derfor ikke vil få uføretrygd fra NAV, bør vurdere å anskaffe uføreforsikring. Ikke minst hvis man heller ikke har en partner med god lønn som kan være hovedforsørger dersom noe galt skulle skje.

Også enslige forsørgere med lav lønn, som ikke vil kunne forsørge familien på uføretrygd fra NAV, bør tenke på å kjøpe forsikring, samt selvstendig næringsdrivende med lav næringsinntekt, som ikke vil kunne leve av en uføretrygd fra NAV.

Dette bør du tenke gjennom før du kjøper uføreforsikring:

  • Finne ut hvor mye du får fra NAV og jobben ved uførhet
  • Vurdér om du klarer gjeld og forsørgerbyrde på beregnet uføretrygd
  • Er svaret nei, bør du vurdere om du kan leve av formuen eller eventuelt flytte til en rimeligere bolig hvis du skulle bli ufør. Er dette ikke tilfellet, bør du kjøpe en uføreforsikring.