I EØS-land har du full tilgang til det offentlige helsetilbudet.
I EØS-land har du full tilgang til det offentlige helsetilbudet.Vis mer

Trenger du egentlig reiseforsikring ?

Skal du på ferie utenlands? Hvis du reiser i Europa er det strengt tatt ikke nødvendig å tegne reiseforsikring. Du har nemlig rett til offentlig behandling på lik linje med landets egne innbyggere.

Dersom du er på ferie på forretningsreise i et EØS-land og blir syk, sørger EØS-avtalen for at du får full behandling fra landets offentlige helsesystem. Avtalen gjelder alle norske statsborgere og deres ektefeller, familiemedlemmer og barn under 25 år.

Husk blankett E-111

Trygdekontoret der du bor kan gi deg en attest som viser at du er med i den norske folketrygden (blankett E 111). Attesten bør bestilles i god tid før du reiser.

Denne attesten bekrefter din rett til å få sykehjelp ved øyeblikkelig behov, etter de samme reglene som gjelder for innbyggerne i oppholdslandet. Ifølge EØS-avtalen er du garantert offentlig hjelp uavhengig av hvilket EØS-land du befinner deg i. For å sikre deg denne retten bør du huske å ta med trygdeskjemaet når du reiser.

Dersom du ikke har skjemaet med deg kan det hende at du må forskuttere pengene for behandlingen selv - i så fall får du pengene tilbake når du kommer hjem, sier Rikstrygdeverket til DinSide.

Følger landets regler

Du har rett til sykehjelp i det landet du oppholder deg. Den dekningen du får, er avhengig av de reglene som gjelder der du er. Dersom de som bor i landet må betale egenandeler, må du også gjøre det.

Behandling hos privat lege/sykehus får du dekket bare i den utstrekning trygden i oppholdslandet betaler for slik behandling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forholdet til reiseforsikring

I mange land får du ikke dekket utgifter til medisinsk behandling fullt ut. Dersom du er i et land utenfor Norden og får ekstra utgifter til hjemreise fordi du er blitt syk eller utsatt for en ulykke, må du normalt betale disse ekstrautgiftene selv.

Ønsker du å sikre deg mot utgifter som trygden i oppholdslandet ikke betaler, kan du kjøpe en reiseforsikring som dekker dette.

Vær på den sikre siden

Både forsikringsselskaper og Rikstrygdeverket anbefaler at folk flest tegner vanlig reiseforsikring som supplement til EØS-forsikringen.

- Det er store forskjeller i enkelte land mellom det offentlige og private tilbudet - som oftest til det privates fordel. Havner du på et offentlig sykehus i Spania får du gode leger. Men i motsetning til det tilbudet vi gir, møter du høyst sannsynlig ingen som snakker norsk eller svensk. Ofte må du også betale ekstra for å få tilsyn av sykepleier, opplyser Richard Zimowsk, skadesjef i Europeiske Reiseforsikring.

Han sier også at reiseforsikringen dekker flere forhold enn det som dekkes av EØS-forsikringen.

- Tyveri og reisegods, bare for å nevne noe, avslutter han.

Se på Trygdeetatens internettsider for utførlige opplysninger om forsikringsrettigheter i EØS-land. Lenk til trygdeetaten

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.