Trekker leddgikt-medisin på grunn av bivirkninger

COX-2-hemmeren Bextra, som er satt i sammenheng med økt risiko for hjertesykdom og livstruende hudreaksjoner, trekkes fra markedet etter ønske fra amerikanske og europeiske helsemyndigheter.

- Pfizer kommer inntil videre til å innstille salget av Bextra også i Norge med umiddelbar virkning. Dette innebærer at pasienter som bruker Bextra må oppsøke sin lege for å finne andre behandlingsalternativer, sier administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad i legemiddelselskapet Pfizer Norge i en pressemelding.

Samtidig blir andre COX-2-hemmere, blant annet leddgiktmedisinen Celebra som også prooduseres av Pfizer, utstyrt med den sterkeste advarselen de amerikanske myndighetene har til rådighet.

90.000 nordmenn
Bextra og Celebra skrives oftest ut mot reumatiske lidelser, som leddgikt. I Norge bruker rundt 90.000 personer COX-2-hemmere.

Den amerikanske helsemyndigheten FDA begrunner tilbaketrekkingen av Bextra med at de ikke har nok informasjon om den potensielle risikoen for hjertesykdom ved langtidsbruk av medisinen, samtidig som den kan føre til livstruende hudreaksjoner.

Dobler risikoen
Bextra og Celebra er begge COX-2-hemmere, en gruppe medisiner som kom i søkelyset da det viste seg at COX-2-hemmeren Vioxx førte til en sterk økning i risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag blant pasienter som hadde brukt den i mer enn 18 måneder. Vioxx ble trukket fra markedet 30. september i fjor. En studie publisert av produsenten Pfizer viser at Celebra mer enn dobler risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

Da Vioxx ble trukket fra markedet sendte Pfizer ut et brev til norske leger der de forklarte at Celebra var et sikkert alternativ nå som Vioxx var trukket, noe de senere fikk kraftig refs og en bot for.

Les også: Spørsmål og svar om Celebra

Les også: Er Vioxx-lignende medisiner trygge?

FDA ba om advarselen på Celebra på grunn av den økte risikoen for hjertesykdom og mageblødning, og sier alle tilsvarende medisiner bør utstyres med den samme advarselen.

Pfizer sier de godtar FDAs avgjørelse, og råder alle pasienter som i dag bruker Bextra til å snakke med legen om alternative behandlingsmetoder.

De to medisinene er blant Pfizers bestselgere. På verdensbasis omsatte Celebra for over 10 milliarder kroner i fjor, Bextra omsatte for rundt 4 milliarder. Totalt omsatte selskapet for over 300 milliarder kroner.

Mozon.no, 07.04.2005