Tre veier til én million

Litt av årets feriepenger kan bli ditt første skritt mot din egen million i cash.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bare en drøm


Å stå med en million kroner i lomma som du kan gjøre akkurat hva du vil med, er noe de fleste drømmer om.

Det er vel denne drømmen som får alt for mange av oss til å legge inn ukas Lotto-kupong, og sitte klistret foran skjermen under trekningen på lørdagskvelden. Dessverre konfronteres vi imidlertid alt for ofte med det triste faktum at sannsynligheten for storgevinsten er ganske nøyaktig 1:5.379.616.

For det overveldende store flertall av oss ender dermed Lotto-drømmen i tusen knas hver uke.

Tenk nytt

Derfor kan det være en svært god idé å se etter alternative veier til et større beløp cash, med større sannsynlighet for suksess enn baskingen med Lotto-trommelen.

Er dette deg om tjue år? Lykkelig Buddha på pengefrosk. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland
Er dette deg om tjue år? Lykkelig Buddha på pengefrosk. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland Vis mer

I dag presenterer vi noen andre mulige veier å gå, hvor det eneste du trenger er en slump feriepenger hvert år, og en god porsjon tålmodighet.


Er jobben din helt gjennomsnittlig lønnet, mottar du cirka 30.000 kroner i måneden, og feriepengene dine vil i år utgjøre omtrent 40.000 kroner. Skulle det være helt umulig for deg å sette til side noe som helst av feriepengene, gjelder ikke disse rådene for deg – i alle fall ikke i år.

Er du imidlertid blant dem som nyter godt av lave flypriser og lave priser på annet forbruk i ferien, kan du kanskje sette av en sum til å oppfylle million-drømmen – for eksempel ti tusen kroner.

Hovedveien: Spar

Setter du av denne summen i et aksjefond, kan det være det første skritt mot milliondrømmen. Men det er en veldig viktig forutsetning at du ikke trenger pengene til forbruk, det vil si at du kan putte dem vekk i tjue år, og ”glemme” at de finnes. Sagt på en annen måte: Sparehorisonten din må være lang - ellers vil ikke oppskriften virke.

Ifølge statistikk fra Verdipapirfondenes forening og Norges Bank, har avkastningen på aksjefond gått i ring rundt banksparing de siste 30 årene. Tallene forteller oss at den årlige avkastningen i gjennomsnitt har vært 11 prosent for både norske og globale aksjefond (etter gebyrer og omkostninger), mens renten på banksparing i gjennomsnitt har vært cirka 6 prosent.

Tilsvarende tall for de siste 20 årene er 10 prosent for norske aksjefond, 7 prosent for globale aksjefond, og 6 prosent ved banksparing. Trykk her og se statistikken.

Det er jo aldri sikkert at historien vil gjenta seg, men de fleste vil være enige i at 30 års erfaring gir ganske solid dokumentasjon av hva man kan forvente av avkastning fra et aksjefond. Vi legger derfor til grunn at verden de neste 20-30 årene oppfører seg omtrent som den har gjort historisk.

Skatten

Risikoen for at skattesystemet er endret om 20 år er i høyeste grad til stede, men noe må vi gå ut ifra, og da synes dagens skatteregler å være eneste alternativ.

I dag er en del av avkastningen i aksjefond er helt skattefri. Du betaler kun skatt på den delen av aksjeavkastningen som overstiger den såkalte skjermingsrenten, som i praksis ligger på nivå med de beste bankrentene, noe som litt forenklet gir deg ”skattefri bankavkastning” i aksjefond. Avkastning utover skjermingsrenten er skattepliktig, men du må ikke betale skatten før du selger andelene dine. Så lenge du holder pengene i ro blir altså skattebeløpet stående i aksjefondet og gir deg enda mer avkastning på lang sikt.

I tillegg kommer aksjerabatten i formuesskatten, som fra i år er 15 prosent av markedsverdien av en andel i aksjefond. Trykk her og les mer.

Usikkerheten om skattesystemet på lang sikt er imidlertid stor, og vi velger derfor å se bort fra effekten på formuesskatten i vårt videre arbeid for å sikre millionen.

Sparer du 10.000 kroner
hvert år..
..er sluttsummen
etter 20 år..
i norske aksjefondca 500.000 kroner
i globale aksjefondca 400.000 kroner
i bankenca 300.000 kroner
Beregninger ved DinSide. Formelen for sluttverdi av en etterskuddsannuitet i 20 år ved renter på hhvis 4,7 og 9 pst er benyttet.

Etter skatt og basert på historiske avkastningstall, blir årlig gjennomsnittlig avkastning for de tre spareformene:

  • 4,2 prosent ved banksparing
  • 6,7 prosent ved sparing i globale aksjefond
  • 8,9 prosent ved sparing i norske aksjefond
Regner vi årlig avkastning hardt og brutalt på denne måten, får vi ikke med oss verdien av utsatt skatt ved sparing i aksjefond, noe som gjør anslagene forsiktige for denne spareformen, og det er helt greit. Som sagt er fremtiden usikker, ikke minst med hensyn til skatt. Vi avrunder dessuten til nærmeste prosent i våre beregninger, og legger 4, 7 og 9 prosent avkastning etter skatt til grunn.

Halvveis

Sparer du 10.000 kroner hvert år de neste tyve årene, kommer du halvveis til milliondrømmen med vår oppskrift. At beløpet er i løpende kroner, og at du kun er halvveis til milliondrømmen, oppveies av at sannsynligheten for at du faktisk innkasserer pengene er atskillig større enn 1:5.379.616.

Øker du ambisjonsnivået kompromissløst til én million kroner, verken mer eller mindre, er slett ikke beløpene utenfor rekkevidde for folk i full jobb.

For å ha én million om 20 år..må du hvert år sette av
.. i norske aksjefondca 20.000 kroner
..i globale aksjefondca 24.000 kroner
..i bankenca 34.000 kroner
Beregninger ved DinSide. Formelen for sluttverdi av en etterskuddsannuitet i 20 år ved renter på hhvis 4,7 og 9 pst er benyttet.


Én mill basta bom


Med årlig fondssparing på 20.000 kroner, skulle millionen være helt innenfor rekkevidde for svært mange.

- Det er et kvalitetstegn for norsk fondsbransje at de profesjonelle velger aksjefond. Samtidig er vi nok skuffet over at ikke privatpersoner, som denne velregulerte sparerammen opprinnelig var designet for, i større grad setter nye penger i produktet, sa administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening (VFF) til NTB i går, etter å ha presentert tall som viste at norske institusjoner for første gang har mer penger i aksjefond enn det norske privatpersoner.

Ifølge Ruud har privatkundene dreiet sin sparing over i andre markeder, som boligmarkedet. Han advarer imidlertid mot å ensidig plassere midlene ett sted.
Se også: Personkunder selger aksjefond

Grip sjansen i juni

- Vi mener at mange bør velge en langsiktig spareform for å bygge opp økonomisk trygghet. Og da er aksjefond det produktet som gir høyest forventet avkastning, som du oppnår ved å sitte i ro når det også svinger, sier Ruud.

Tenk på alt dette når du legger planer for årets feriepenger. Setter du litt til side, kan du slutte å la tilfeldighetene i Lotto-trommelen råde over livet ditt, og med forholdsvis god sannsynlighet skape din egen million i cash.


Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!