Tre råd forebygger astma

Amming i fire måneder, røykestopp og en bolig uten fuktig luft. Hvis foreldrene klarer å gjennomføre i alle fall et eller to av disse tiltakene, kan de forebygge eller utsette astma hos barna.

Både i Sverige og Norge er forvirringen stor når det gjelder å forebygge astma og
allergi. Helsepersonell er usikre på hvilke råd de skal gi. Skal man for eksempel ”forby” pelsdyr i familier med stor astmabelastning, og skal ammende unngå bestemte matvarer? Nå vil en stor svensk studie forhåpentligvis gi klare svar. Torsdag denne uken ble de aller første resultatene lagt fram. De viser tydelig at de tradisjonelle,
fornuftige rådene om amming, røykfrihet og sunn innendørsluft er viktig. Ikke minst gjelder dette i familier med arvelig belastning.

Sju risikofaktorer
I den såkalte BAMSE-studien i Stockholm har man tatt for seg sju risikofaktorer blant
4000 barn. Disse sju faktorene gir økt risiko for astma: At barnet er en gutt, arvelig belastning, at moren er ung og uerfaren, kort ammeperiode, røykende mamma, fuktig luft i boligen og at boligen er en villa uten kjeller mellom bakken og boligetasjen.

Hos barn der fem av disse sju risikofaktorene var til stede, fikk nesten halvparten av barna astma før toårsalder. For fire av sju risikofaktorer var tallet 25 prosent. Når ingen av de sju risikofaktorene var til stede, fikk rundt fire prosent av barna astma.

Tre kjerneråd
Blant risikofakorene kan man ikke gjøre noe med barnets kjønn, mors alder og arvelig belastning. Hvilket hus man bor i, kan også være vanskelig å endre på kort sikt. Hvilken av de andre tre risikofaktor er viktigst?

- Den vil si det slik: Den viktigste beskyttende faktoren er at man ikke har arvelig belastning, men dette kan man jo ikke styre. Derfor sier jeg at samvirket mellom faktorer er viktigst, sier dosent Magnus Wickman ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

- Hvis familien er arvelig belastet, bør man sette seg ned og diskutere hva man skal gjøre. Kan man sørge for at i alle fall en eller to av de påvirkbare faktorene, kan man virkelig gjøre en innsats for barnet. De tre faktorene er: Amming i minst fire måneder, ingen røyking under graviditeten og de første to månedene etter fødselen, samt inneluft som ikke er fuktig, sier Wickman.

Gjøre tiltak ved dobbel arv
Særlig er de tre tiltakene viktige i familier som har arvelig belastning. Hvis begge foreldrene har astma eller allergi, fikk 60 prosent av barna astma før to års alder dersom foreldrene hadde fulgt bare ett eller ingen av de tre rådene. Hadde
man fulgt to av rådene, var risikoen under 20 prosent. I familier der alle tre råd var fulgt, fikk rundt 12 prosent av barna astma.

I familier der bare den ene av foreldrene hadde astma eller allergi, var tallene fra rundt åtte til cirka 22 prosent.

BAMSE-studien har ambisjoner om å gi svar på de mange spørsmålene om allergi, astma og oppvekstmiljø. Wickman understreker at foreløpig kan de bare gi svar når det gjelder astmarisiko før toårsalder. Etter hvert vil tallene for fire-årsoppfølgingen komme. Da vil man kunne gi flere svar når det gjelder allergi og astma, de færreste toåringer har rukket å utvikle allergi.

Pelsdyr og røyk
Foreløpig gir han disse svarene på spørsmål fra mozon.no:

- Hvordan er det med pelsdyr, beskytter en katt mot astma, eller øker den risikoen?
- Jeg vil si at familier med arvelig belastning bør unngå å skaffe pelsdyr, for hvis et familiemedlem utvikler allergi, må man flytte fra huset for å bli kvitt problemet. Slike familier bør heller ikke kjøpe bolig med vegg til vegg-tepper, og de bør ikke kjøpe bruktbil av røykere eller folk som har hatt kjæledyr.. For familier som ikke har arvelig belastning, gir vi ingen råd om pelsdyr, for vi vet ikke sikkert hvilken rolle kjæledyrene spiller for astma- og allergiutviklingen, sier Wickman og legger til at han håper å kunne gi svar på dette ved BAMSE-studiens fireårsoppfølging.

- Har ”litt” røyking betydning for utvikling av astma og allergi?
- Mor bør ikke røyke under svangerskapet. Røyker hun under de første seks månedene, øker barnets astmarisiko med 60 prosent.

- Hvordan er det med kostråd til ammende?
- Ammende kvinner bør spise vanlig mat. Først hvis hun skulle merke at barnet reagerer på melken når hun har spist en bestemt matvare, kan hun prøve å unngå denne matvaren.

- Bør man gi barnet surmelk for å tilføre beskyttende tarmbakterier?
- Dette har vi ingen sikre svar på, og vi kan derfor ikke gi råd. I vårt miljø er det trolig noen beskyttende faktorer som mangler, ellers ville ikke så mange barn fått astma og allergi i dag. Men vi kjenner ikke hvilke beskyttende faktorer dette er, sier Wickman.