Tre offentlige kontorer i én

I mai i fjor vedtok Stortinget sammenslåingen av Aetat, Trygdeetaten og sosialtjenesten. Den nye etaten blir hetende NAV, og de første kontorene åpner allerede i oktober.

Tre offentlige kontorer i én

  1. NAV-interim kontorene


Pilotkontorer fra oktober

I første omgang er det den såkalte NAV-interim vi skal stifte bekjentskap med. Allerede i juli 2006 skal den nye etaten være opprettet. Men å slå sammen to godt etablerte etater, samt sosialtjenesten, er ikke gjort i en håndvending. De "gamle" kontorene over hele landet skal legges ned, og de nye skal settes opp. Derfor etableres NAV gradvis.

I oktober i år kommer de første pilotkontorene, spredt over hele landet. Et NAV-kontor blir etablert i hvert av landets fylker - fordelt på 23 kommuner samt 2 bydeler i Oslo. Hensikten med å opprette pilotkontorene er å prøve ut nye datasystemer og arbeidsmetoder, og nye roller for de ansatte. Kontorene skal også jobbe med kompetanseheving og kulturtiltak.

Innbyggerne i prøvekommunene må altså henvende seg til NAV-kontoret fra og med oktober, i stedet for sosialtjenesten, Aetat eller Trygdeetaten.

Slik vil NAVs nye logo se ut.
Logo: NAV.
Slik vil NAVs nye logo se ut.
Logo: NAV. Vis mer


Ambisiøst prosjekt

Slik som systemet fungerer i dag, må man løpe mellom de forskjellige etatene, og mange har ofte følt at de har møtt veggen enten hos trygdekontoret eller hos Aetat. Forhåpentligvis blir det slutt på dette nå.

Hva er hovedfordelen med NAV?

- Målsettingen er å få flere i jobb og i aktivitet. På sikt ønsker vi at folk skal få raskere avklaring og bedre hjelp, sier Martin Apenes, kommunikasjonsansvarlig i NAV-interim.

Apenes forteller at de fleste har bruk for enkle tjenester som barnetrygd eller alderspensjon. Den andelen som trenger mer komplekse tjenester, såkalte fleretatsbrukere, vil få det enklere med NAV. - Målet er at man skal se tiltakene i en sammenheng, for å sikre brukeren et bedre tilbud, sier Apenes.

- Selve reformen går ut på å motivere folk til å gjøre det de kan, legger han til.

Hvordan vil NAV fungere for brukerne, i praksis?

- Tanken med NAV er at folk skal unngå å måtte gå fra person til person. Derfor skal veilederne på NAV være i stand til å svare på alt, som for eksempel om brukeren har rett til dagpenger samt supplerende støtte, eller om det finnes ordninger i kommunen som personen kan dra nytte av.

Da må jo de ansatte på NAV kunne veldig mye?

- Ja, det er vårt ambisiøse mål, sier Apenes.

Arbeidet med å slå sammen de tre etatene til én, NAV, innebærer at de ansatte skal kurses for å heve kompetansen, og det skal innarbeides nye verdier, holdninger og en ny felles kultur. Det skal også utvikles nye, effektive og brukervennlige løsninger, og brukerne kan se frem til nye digitale tjenester og kanaler.


I januar 2007 kommer de første, ordinære NAV-kontorene, og innen utgangen av 2009 skal alle kommuner ha sine egne NAV-kontorer.

Kilder: NAV-interim