Tre nye hiv-medisiner godkjent for salg i Norge

GlaxoSmithKlines nye hiv-medisiner, Trizivir, Combivir og Agenerase, er nå godkjent for salg i Norge. De nye medikamentene innebærer enklere og bedre behandling av hiv-smittede.

Combivir er en kombinasjon av to nukleosidanaloger, Epivir og Retrovir, og er registrert for behandling av HIV-infiserte voksne og barn over 12 år. Combivir tas som en tablett to ganger daglig. Tablettene kan tas med eller uten mat.

Trizivir er en kombinasjon av tre medikamenter, Epivir, Retrovir og Ziagen, og er godkjent som behandling av infeksjoner forårsaket av humant immunsviktvirus (HIV) hos voksne. Medisinen tas som en tablett to ganger daglig, kan tas med eller uten mat, og kan benyttes alene eller i kombinasjon med andre HIV-medikamenter. Trizivir kan etter en innledende behandling med Epivir, Retrovir og Ziagen hver for seg i 6-8 uker erstatte de tre medikamentene.

Forbedret behandlingseffekt av Trizivir er hovedsakelig basert på resultater fra studier utført på pasienter som ikke har vært behandlet med HIV midler tidligere eller pasienter med moderat erfaring med HIV-behandling og med ikke langt fremskredet sykdom.

Medisinen Agenerase, som er en proteasehemmer, må tas i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler. Agenerase er godkjent for behandling av HIV-1-infiserte voksne og barn over 4 år som tidligere har vært behandlet med proteasehemmer.

Valget av denne behandlingen bør baseres på individuell virusresistenstesting og pasientens behandlingshistorie. Hos pasienter som tidligere ikke har vært behandlet med proteasehemmer er Agenerase mindre effektivt enn indinavir. Hos pasienter som er kraftig forbehandlet med proteasehemmer har ikke bruken av Agenerase vært tilstrekkelig undersøkt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Agenerase har i klinisk bruk vist forskjellig resistensprofil fra den som er sett med andre proteasehemmere.

Medikamentet kan tas uavhengig av mat og drikke.