Tre av fire vaksinerte får influensa

En undersøkelse viser at influensavaksinen ikke er spesielt effektiv. Tre av fire vaksinerte blir syke likevel.

Mellom 400.000 og 500.000 nordmenn vaksinerer seg mot influensa hvert år, men ifølge en stor undersøkelse fra en anerkjent dansk forskningsinstitusjon er det til liten nytte. 75 prosent av de vaksinerte blir syke likevel.

Tre fjerdedeler av de 59.566 influensavaksinerte personene som ble undersøkt av Det Nordiske Cochrane-senteret fikk ”influensalignende symptomer”, melder avisen Politiken og flere nyhetsbyråer.

- Og da blir det tvilsomt om en såpass dårlig effekt er verdt å etterstrebe, sier lege og seniorforsker Asbjørn Hrbjartsson til Politiken.

- Vaksiner deg likevel
Dagsavisen og NTB siterer divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt, som mener folk bør vaksinere seg likevel.

- Vi anbefaler at risikogrupper som eldre og hjerte og lungesyke vaksinerer seg. Erfaringene viser at det sparer mange for sykehusinnleggelser og til og med dødsfall. Friske og raske mennesker får gjøre som de vil med influensavaksine, sier Nøkleby.

- Folk som blir syke tross vaksine rammes trolig av influensalignende symptomer, som vaksinen tross alt ikke beskytter mot. Det finnes jo mange virus som gir plager av denne typen, sier hun.

Dette er risikogruppene Nasjonalt folkehelseinstitutt mener bør vaksinere seg:

  • Alle med alvorlige luftveissykdommer, spesielt nedsatt lungekapasitet.
 

  • Alle med kroniske hjerte/karsykdommer.
 

  • Alle med sykdommer som gir nedsatt immunforsvar.
 

  • Beboere på alders- og sykehjem.
 

  • Alle over 65 år.
 

Tjener godt
En vaksinasjon hos fastlegen koster mellom 100 og 200 kroner. Hvis alle legene tar hundre kroner og 500.000 vaksinerer seg, blir omsetningen 50 millioner kroner årlig. Hvis alle legene tar 200 kroner, vil omsetningen bli 100 millioner kroner. Det er to tredeler av det TV-aksjonen fikk inn på søndag.

Sosiolog og markedsføringsekspert Trond Blindheim mener leger, apotek og produsenter av influensavaksine tjener rått på å overdrive frykten for å få influensa.

Hvert år får årets influensaepidemi gode oppslag i mediene, og de aller fleste eksperter anbefaler folk å vaksinere seg. Noen personer kan dø hvis de blir smittet, advarer de.

Til P4 sier Blindheim at dette fører til en overdrevet frykt, noe legene, apotekene og produsentene av influensavaksine tjener godt på.

- Det nye vi ser nå er at legene faktisk er med hype dette så voldsomt at de nærmest virker som reklameskrikere for denne bransjen, sier Blindheim til P4.

President Hans Christian Bakke i Den norske lægeforening sier til radiokanalen at frykten for dødsfall er legitim.

- Han har tydelig misforstått skikkelig. Det er riktig at legene får flere besøk og at apotekene selger mer medisin, men det er et helsepolitisk mål. Dette fordi helsemyndighetene frykter konsekvensen av det motsatte, noe som kan føre til at eldre og kronisk syke i verste fall dør om de ikke vaksinerer seg, sier Bakke.

Det oppdragsfinansierte nyhestbyrået Newswire melder at vinterens influensa ikke blir av den mest aggressive typen. Virusene som er på vei hit har rammet den sørlige halvkule, men ikke særlig sterkt, skriver byrået.

 

Mozon.no, 20.10.2004