Transe-eliten samles i Oslo

Den internasjonale organisasjonen for dem som behandler transeksuelle og andre transepersoner (HBIGDA) har vedtatt at 2009-møtet skal avholdes i Oslo.

Les også: Transe-barn har mer angst

Organisasjonen teller omtrent 300 behandlere fra hele verden, og er den eneste i verden som har det aller meste av sitt fokus på transseksuelle og andre transepersoner.

Orgnisasjonen har de siste årene også tatt med såkalte interseksuelle i sine vurderinger, forskning og anbefalinger. Interseksuelle har hittil ikke hatt annet enn sine egne foreninger å støtte seg til.

Interseksuelle er de som kommer til verden med kjønnsorganer som ikke passer med de to vanlige. Hittil har man vært tilbøyelig til å operere disse nyfødte slik at de passer enten med det ene eller med den andre kjønnsmajoriteten. For å gjøre kirurgien enklest mulig har man hatt en tendens til å gjøre disse barna til "jenter".

Forskning og etiske betraktninger som kom fram på HBIGDA-møtet som nettopp har funnet sted i Bolgna i Italia påpeker det gale og etisk uholdbare ved å operere nyfødte som ennå på ingen måte selv kan gi uttrykk for hvilket eller hvilke kjønn de føler seg som.

Dypest sett er dette spørsmål som berører hvem som eier kroppene våre: Vi selv eller de som til enhver tid mener å vite bedre.

Før HBIGDA kommer til Oslo vil det holdes en konferanse i Chicago i 2007.

Mozon.no, 11.04.2005