Transe-barn har mer angst

Barn som transer lider av mer angst enn andre barn, viser ny forskning.

Les også: Transe-eliten samles i Oslo

På HBIGDA-konferansen som nylig ble avholdt i Bologna i Italia, kom det fram at barn som transer er mer tilbøyelige til å føle angst og ha depresjoner enn andre barn.

Forskerne kan ikke forklare hvorfor dette er tilfellet, men mener at all den motstanden disse barna opplever kan være sterkt medvirkende til at de føler som de gjør. Vi trenger et samfunn og en kultur som er mer mottakelig for alle de forskjellige menneskelige uttrykkende som finnes blant oss.

Dette må være en interessant oppgave både for politikere, fagfolk og alle andre.

Mozon.no, 11.04.2005