Alle dødsfall både i Norge og andre europeiske land er fulgt opp nøye, og det er så langt ikke signaler om at hyppighet av dødsfall er større blant de vaksinerte enn forventet, ifølge Statens legemiddelverk.
Alle dødsfall både i Norge og andre europeiske land er fulgt opp nøye, og det er så langt ikke signaler om at hyppighet av dødsfall er større blant de vaksinerte enn forventet, ifølge Statens legemiddelverk.Vis mer

Totalt ti døde etter influensavaksine

Og 21 spontanaborter og dødfødsler er registrert.

Nå som svineinfluensahysteriet endelig har gitt seg, tusenvis har vaksinert seg og man ikke lenger ser en H1N1-epidemi i Norge, kan Statens legemiddelverk melde om følgende:

  • De har mottatt ti meldinger om dødsfall i etterkant av vaksinering med Pandemrix. Dette gjelder tre menn og syv kvinner i alderen 23-101 år, gjennomsnittelig alder var 72 år. Pasientene døde i tidsrommet 1-38 dager (gjennomsnittelig 7 dager) etter vaksinering.
  • De har mottatt totalt 21 rapporter om spontanaborter/fosterdød.
Legemiddelverket presiserer at tilfellene over ikke har noen sannsynlig sammenheng med vaksinen.

Les også: Bør friskuser vaksinere seg?

Andre dødsårsaker

Når det gjelder de ti dødsfallene:

- I to av tilfellene hadde pasientene tilgrunnliggende sykdommer som tilsier at dødsfallet ikke har sammenheng med vaksinen. I fem av tilfellene vurderes det at dødsfallet sannsynligvis ikke har sammenheng med vaksinen og i tre tilfeller er den foreløpige konklusjonen at dødsfallene trolig ikke har sammenheng med vaksineringen og at mer informasjon er nødvendig for å trekke konklusjoner, står det på nettsidene til Statens legemiddelverk.

De presiserer at det er ytterst sjelden at vaksiner forårsaker dødsfall. Men det er naturlig at når mange vaksineres over kort tid, så vil det skje dødsfall, spontanaborter og fosterdød i samme tidsperiode som ikke har noen sammenheng med vaksinasjonen.

Her får du leserens spørsmål om svineinfluensa

Legemiddelverket poengterer også at når det gjelder tilfellene med spontanaborter og fosterdød, viser undersøkelser i flere av tilfellene at disse ikke har noen sammenheng med vaksinen. De øvrige har trolig ingen sammenheng med vaksinen, men flere undersøkelser er nødvendig før en trekker en endelig konklusjon, melder Slv.no.

Svineinfluensaens hemmelige historie

Vanligste symptomer

Totalt er det blitt distribuert cirka 3 328 000 vaksinedoser i Norge. Og totalt er det meldt inn 3971 reaksjoner.

De vanligste reaksjonene som er meldt inn er: Generelle symptomer og reaksjoner på administrasjonsstedet, som frysninger, ubehag, feber, brystsmerter og smerter på infeksjonsstedet (1002 totalt), nevrologiske symptomer, som endret smaks- og luktesans, hodepine, nedsatt bevissthet, svimmelhet, nummenhet, lammelser, kramper og bevissthetstap (totalt 865) og mage- og tarmsymptomer, som magesmerter, kvalme, brekninger og diaré (totalt 446).

Les også: Slik pleier du en influensasyk

Da det er meldt om behandlingstrengende allergiske reaksjoner både i Norge og utlandet, som vanligvis oppstår få minutter etter vaksinasjonen, minner Legemiddelverket om at den vaksinerende bør vente i 20 minutter før de forlater vaksinasjonsstedet, som skal ha allergiberedskap.

Per 31. januar 2010 er det mottatt i alt 9 632 bivirkningsrapporter i de europeiske landene. De aller fleste av disse er vurdert som lite alvorlige. Det er hittil distribuert ca 83,3 millioner doser med Pandemrix i Europa og det er estimert at minst 27,6 millioner pasienter er vaksinert, melder nettsidene til Legemiddelverket.

Les også: En vaksinedose er nok

Alle dødsfall både i Norge og andre europeiske land er fulgt opp nøye. Så langt er det ikke signaler om at hyppighet av dødsfall er større blant de vaksinerte enn forventet.