Tolltips for storshoppere

Shopper du på utenlandsferien, er det to sett med regler du må forstå: De enkle og de vanskelige. Her er de vanskelige.

Tolltips for storshoppere

  1. Vinkvoten øker med 50 prosent


De enkle reglene for hva du kan ta med hjem, både totalt og av vin og andre varer, finner du hvis du trykker her.

I dag forteller vi mer om hva du må gjøre for å komme best ut av det, hvis du skal gjøre seriøs shopping på feriemålet, men ikke vil komme i klammerier med tollvesenet ved grensen inn til Norge.

Spørsmålet dreier seg selvsagt om hvordan en skal tolke rammen på tilsammen 6.000 kroner, som du har lov til å ta med deg avgiftsfritt inn til landet hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer. For er det 6.000 kroner inkludert merverdiavgiften betalt i den utenlandske butikken, eller ikke?

Spørsmålet har opptatt en stor mengde av våre lesere, og nå har vi gått til kilden, Toll- og avgiftsdirektoratet, og fått svar.

Foto: Tollvesenet
Foto: Tollvesenet Vis mer


Tenk praktisk

Det første du må forstå for å komme hjem i godt humør, er at tollere har knapt med tid ved grenseovergangene. De har derfor en praktisk tilnærming til å fastslå hva varene dine er verdt, og liten tid til kranglefanter.

Dette skriver Toll- og avgiftsdirektoratet til oss om hvordan de fastsetter verdien av varene du vil ta med hjem:

Når varer innføres som reisegods fastsettes verdien ut fra detaljpris i innkjøpslandet. Er det tvil om verdien, fastsettes den skjønnsmessig av tollvesenet. Normalt vil det være den pris som faktisk er betalt for varen i utlandet som legges til grunn ved fastsettelse av verdien. Har man betalt merverdiavgift av varen i utlandet, vil denne være en del av prisen som faktisk er betalt. Har man ikke betalt merverdiavgift på varen (eller fått den tilbakebetalt før man tollbehandler reisegodset), er det verdien uten merverdiavgift som legges til grunn ved fastsettelse av verdien.

Tolltips for storshoppere


Sjekk butikken!

Du vil altså få mest mulig hjem innenfor 6.000 kroners-grensen, hvis du får refundert merverdiavgiften ved utreisen.

Her er det imidlertid stor forskjell på rutinene butikker imellom. Rutinene for å innrapportere og refundere merverdiavgift krever både kompetanse og systemressurser, noe du slett ikke kan regne med at hver minste lille tyrkiske basar har, eller ønsker å ha.

Et godt råd er derfor å sjekke ut om butikkene har slike systemer før du slår til og gjør kjøpet.

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) skriver:

For å få lavest mulig verdi på varen, må man kjøpe varen under den forutsetning at man får refundert merverdiavgiften ved utreisen. Dette må avklares med selger i utlandet. Dersom du får tilbakebetalt merverdiavgiften før innførselen og varens verdi er innenfor reisegodsforskriftens verdigrense (6.000 etter 24 timer - red. anm.) betaler du ikke merverdiavgift i noe land.

Og handler du verdier til under 6.000 kroner inklusive merverdiavgift, slipper du selvsagt den norske merverdiavgiften:

Dersom du har betalt merverdiavgift på varen i utlandet, og den totale verdien inklusive merverdiavgiften er innenfor "reisegodsforskriftens" verdigrense slipper du den norske merverdiavgiften., skriver TAD.

Unntak: Land i Norden

Er du på ferie i et annet nordisk land, kan du ikke regne med å unngå merverdiavgift, selv om du handler for litt over 6.000 kroner inklusive merverdiavgift i for eksempel Danmark, hvor momsen på varer er 25 prosent, som hos oss.

For å unngå dobbelbeskatning, og for å sikre at merverdiavgift blir oppkrevd i ett land, har de nordiske land inngått en avtale om at selger ikke kan tilbakebetale merverdiavgiften før det dokumenteres at det er betalt merverdiavgift og eventuell toll i innførselslandet, skriver TAD til oss.

Denne avtalen fra 1980 har vi skrevet om tidligere, fordi en leser skrev til oss om hvordan han hadde blitt overrasket ved grensen, med et krav om norsk moms, selv om akvariet han hadde kjøpt i Danmark var innenfor verdigrensen for avgiftfri import til Norge.

Direktoratet bekrefter at slik er reglene:

Hvis du kjøper en vare i Sverige, Danmark eller Finland vil du ikke få tilbakebetalt merverdiavgiften før du har dokumentert at varen er fortollet (betalt avgifter) i Norge. Kjøper du en vare til under 6.000 kroner, og vil ha tilbake merverdiavgiften kan du altså ikke ta den avgiftsfritt til Norge. Du må altså velge i hvilket land du vil ha avgiftfritak. Kjøper du på "normal måte" (inkl. avgift) og forøvrig oppfyller vilkårene etter reisegodsbestemmelsene, kan du ta de fritt med til Norge. Dette vil være den vanligste og enkleste måten å forholde seg på, skriver tollvesenet.


Opp til butikken

Du må altså være oppmerksom på at når du kjøper varer med verdi under 6.000 kroner eksklusive merverdiavgift, og verdien vil overstige 6.000 kroner inklusive merverdiavgift (og du ikke kan få tilbaketalt merverdiavgiften før du ankommer Norge), vil du ikke kunne ta disse varene fritt til Norge. Du må da avtale med selger når du kjøper varene, at du vil ha tilbake merverdiavgiften. Så må du forholde deg slik selger anviser, skriver tollvesenet.

Med andre ord er det godt mulig at du ender opp med å betale dobbel moms hvis du shopper for cirka 6.000 kroner i butikker i Norden som ikke har rutiner for å refundere merverdiavgift.

Hvis du risikerer å få ødelagt humøret etter ferien av dette, er vårt beste råd å se an butikken nøye. Da kommer du deg ut av sommershoppingen med minimum, som er den norske momsen på 25 prosent.