Det er blitt vanskeligere å få boliglån
Det er blitt vanskeligere å få boliglånVis mer

Tøffere å få lån

Det er blitt vanskeligere å få boliglån etter renteoppgangen. Både egenkapitalkravet og kravet til inntekt er skjerpet i flere av landets største banker.

- Vi advarer kundene mot det turbulente rentemarkedet. Kundene må klare en renteøkning på fem prosentpoeng for å få boliglån. Vi må jo ta hensyn til markedet, sier informasjonsdirektør Kjell Flø i Kreditkassen.

Betalingsevne i fokus

- Kreditkassen forlanger tilleggssikkerhet når lånet er på mer enn 80 prosent av boligens markedsverdi. Men ikke alle får 80 prosent av omsetningsverdien heller. Det er ikke noe automatikk i dette. Her kommer betalingsevnen inn som et viktig moment, sier Flø. Han understreker at 100 prosent-finansering nå hører til de ytterst få unntakene.

Informasjonsdirektør Jarl Veggan i DnB legger ikke skjul på at også DnB har skjerpet kravene overfor boliglånskundene.

- Også vi legger til grunn at det kan komme en renteøkning når vi vurderer lånesøknader, men vi har ikke skjerpet kravene som følge av renteoppgangen. Derimot har vi det siste året skjerpet inntektskriteriet i vår kredittvurderingsmodel, sier Veggan.

- Vi finansierer som regel ikke mer enn 80 prosent av boligen gjennom lån. Noen får ikke mer enn 60 prosent, men i ekstreme tilfeller finansierer vi helt opp i 90 prosent av boligen. Men det skjer kun hvis sikkerheten og tilbakebetalingsevnen er god, sier Veggan.

Du skal være god kunde for å få lån i DnB fremover. Banken må skru igjen utlånskranen for å opprettholde soliditeten.

Ifølge Veggan skal DnB stille opp for sine beste kunder, men kommer til å være restriktive i utlånspolitikken fremover. Banken har rett og slett ikke balanse til å vokse. I dag ligger soliditeten lavere enn ønskelig, og DnB må ha fokus både på lønnsomheten og utlånsveksten.

Netto utlån til kunder har gått ned de siste tre månedene, og DnB venter en flat eller fallende utvikling frem til nyttår.

Sier stopp

Sparebanken Nor tar også utgangspunkt i boligens markedsverdi, og ikke lånetakst, når boligen skal finansieres. Og nå er det slutt på 100 prosent-finanseringen.

- Vi har skjerpet kravet på ett område. Tidligere ydet vi lån helt opp til 100 prosent av boligens markedsverdi uten tilleggssikkerhet. Skal man ha mer enn 80 prosent i dag må det stilles tilleggssikkerhet. Det er et urokkelig krav, sier informasjonsdirektør Frode Helgerud.

- Vi har eksempler på at flere boliger har falt betydelig i pris de siste månedene, og innskjerpingen kommer som følge av dette, understreker han.

Omsetningen ned

Flere prisstatistikker, blant annet fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), viser at gjennomsnitts-boligprisene har falt noe (én til tre prosent, red. anm.) i tredje kvartal målt i forhold til tallene i samme tidsrom ifjor.

Omsetningsnivået har i samme periode falt med 15 prosent på landsbasis og 26 prosent i Oslo.

Fra august til september bremset veksten i bankenes utlån opp betraktelig, viser fersk statistikk fra Norges Bank. Bankenes utlån steg riktignok med 12,9 prosent fra september i fjor, men dette er langt svakere enn årsveksten måneden før, som var 15,1 prosent. For hele banksektoren ventes utlånsveksten å bli halvert neste år i takt med reduserte investeringer i næringslivet og forsiktigere holdning blant publikum.

Finansmyndighetenes kan dermed redusere bekymringen over veksten i kredittmarkedet. Markedet er i ferd med å foreta korreksjonen, før regjeringen har fått vedtatt sitt stramme budsjett.

Også veksten i kredittindikatoren er redusert fra august til september. Indikatoren som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringslivet, husholdninger og kommuner har i norske kroner og utenlandsk valuta, økte med 8,9 prosent på årsbasis i september, ned fra en vekst på 9,9 prosent i august.

Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo mener at oppbremsingen er bra for norsk økonomi.
- Dette er en sterk gledelig utvikling, og i første rekke påvirket av bankenes egne bremsetiltak. Det er de store bankene som har bremset mest. De har kommet til at ekspansjonen var for rask, sier Skogstad Aamo.

Kilder: Dagens Næringsliv, Nettavisen, nyhetsbyrået TDN Finans.