Tøff barndom kan gi mer sykefravær

Negative erfaringer i barndommen kan ha sammenheng med høyt sykefravær og økonomiske problemer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er ett av mange funn i de amerikanske, epidemiologiske ACE-studiene (adverse childhood experiences). De årelange studiene pågår fortsatt. De ble presentert på "Stortingsseminar om vold i nære relasjoner - helsefølger for barn og unge" i går, i regi av SV, AP og Redd Barna.

Forskere har funnet at lav lønn gir dårlig helse:

Her la professor Knut Arne Holtedahl ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø og overlege Marianne Nordhov ved barneavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, frem resultatene fra de amerikanske undersøkelsene.

Undersøkelsen, der 18 000 amerikanere deltok, viser at mennesker som har hatt flere negative erfaringer som barn har større risiko for mer sykefravær, mer alvorlige problemer i arbeidslivet og mer alvorlige økonomiske problemer som voksne.

Les også: Skreddersøm mot sykefravær:

- Dette viser at negative hendelser i barndommen faktisk får konsekvenser i voksen alder, sier Holtedahl til Mozon.no.

- Må klare å fange opp

Han sier hovedbudskapet i studien er at det må legges vekt på et samfunn som tar seg av barn på en god måte.

- Samfunnet må klare å lage både forebyggende og reparerende strukturer. Vi må klare å fange opp barn som har det dårlig, og vi må ha et samfunn som gir barn de rettigheter de skal ha, ifølge internasjonale barnekonvensjoner, sier Holtedahl.

Med negative barndomsopplevelser mener forskerne gjentatt fysisk eller psykisk mishandling eller seksuelle overgrep, at mor ble behandlet voldelig, fysisk og emosjonell neglekt (å ikke få mat og klær, eller at ingen ”ser” deg), alkohol- eller narkotikamisbruk i hjemmet, skilte eller separerte foreldre, voksne med alvorlig psykisk lidelse eller kriminelle voksne.

Resultatene som Holtedahl presenterte er helt i tråd med andre kjente, publiserte ACE-undersøkelser, som viser at negative barndomserfaringer også kan gi risiko for blant annet selvmordsforsøk i voksen alder, alkoholmisbruk, depresjon, vanerøyking og ekstrem overvekt. Og jo flere negative barndomsopplevelser, jo større er risikoen.

Les også: Bedre behandling av barneangst:

- Bygg barnehager

Holtedahl sier ACE-studiene tyder på at flere barn enn vi tror ikke har det bra.
- Konsekvensen er ikke at veldig mange barn skal fjernes fra familiene sine, men et signal om at det er en god del familier som har behov for en hjelp som i dag ikke når dem, sier professoren.

Han peker på barnehageutbygging som en viktig måte å strekke seg etter dette målet på.

- Vi må også ha veldig gode og tilgjengelige helsesøstertjenester både for barn og ungdom, og både leger og jurister må få mer kunnskap, sier han.

- Dessuten må leger bli flinkere til å forstå denne typen sykdomssammenhenger.

Alle deltakerne i ACE-undersøkelsene hadde jobb.

- De har klart seg ganske bra. Hva om vi hadde tatt med alle de som ikke var i fast arbeid, hva slags tall hadde vi fått da, undrer Marianne Norhov, som etterlyser norsk, tilsvarende forskning.

Det gjør også politikerne Inga Marte Thorildsen (SV) og Gunn Olsen (Ap):

ACE-studiene omfatter 30 internasjonale publikasjoner, som har stått på trykk fra 1998 til i dag. Studien om sykefravær og inntekt sto på trykk i The Permanente Journal i 2004.