To enkle grep for billig varme

I fjor fant vi ut at en gjennomsnittsfamilie kan spare omtrent 5.000 kroner i året på å installere en luft-luft varmepumpe. Da kostet strømmen rundt 70 øre per kWh, inkludert nettleie. Nå koster det omtrent 110 øre - og du kan følgelig spare enda mer! Vi republiserer våre beste strømsparetips til glede for nye lesere:


Alle vet at vi kan bygge nye boliger med smarte løsninger som gir strømregninger på en brøkdel av hva vi betaler i dag. Men hva gjør en med slunken lommebok og ingen flytteplaner?

Vi har funnet to kostnadseffektive investeringer som får ned strømregningen, og som er innenfor de flestes rekkevidde. Begge koster rundt 20.000 kroner - et beløp som er overkommelig for svært mange strømbrukere.

Felles for de to innkjøpene vi foreslår, er at de sparer husholdningen for mange tusenlapper i året, også etter at kapitalkostnaden ved investeringen er trukket fra.

For å gjøre regnestykkene, har vi måttet ta en rekke forutsetninger som absolutt kan diskuteres, noe våre lesere helt sikkert vil sørge for. Vi mener imidlertid at forutsetningene i sum gir regnestykker som er robuste nok til å tåle svingningene som kan skje, blant annet i strømprisene, i løpet av en vintersesong.

Vinneren: Luft-luft-varmepumpe

Daikins Luft-luft varmepumpe.
Daikins Luft-luft varmepumpe. Vis mer


Vinneren i særklasse er luft-luft varmepumpen, som selges til priser mellom 10 og 25.000 kroner. Pass deg imidlertid før du kaster ut el-ovnene, som det i høst har versert historier om at du kan gjøre, etter å ha blitt en lykkelig eier av en varmepumpe. Effekten av en luft-luft varmepumpe er høy inntil omtrent 7 kuldegrader. Deretter blir effekten gradvis mindre, til et sted mellom minus 15 og 20 grader, da den opphører å virke. Skulle kulda virkelig slå til, må du være utrustet med et alternativ.

For å beregne lønnsomheten, har vi valgt den av årets modeller fra Daikin, som best tilsvarer den mest støyfrie av varmepumpene som ble grundig testet av Forbrukerrapporten i fjor høst.

Med innkjøpspris mellom 19 og 22 tusen kroner, og forsiktige anslag for det meste, viser regnestykket at en husholdning med strømutgifter til oppvarming på 20.000 Kilowatt-timer i året kan spare omkring 5.000 kroner per år, etter at investeringskostnadene er trukket fra.

Lønnsom luft-luft varmepumpe
Post Enhet
Spart strømmengde10 200Kilowatt-timer per år
Lavere strømregning7 500Kroner per år
Årlig kapitalkostnad (20.000 kroner, annuitet 10 år, 2 prosent)2 200Kroner per år
Netto spart5.000Kroner per år (cirka)Forutsetningene:

Gårsdagens systempris hos Nordpool lå på cirka 29 øre/Kwh. Dette gir gjennomsnittlig variabel strømpris (inkludert variabel nettleie) på 73 øre per kilowatt - time.

Årsvarmefaktoren sier hvor mange ganger mer varme du får igjen i forhold til tilført elektrisitet gjennom fyringssesongen. I eksemplet har vi brukt den gjennomsnittlige årsvarmefaktoren til Daikins produkt, for alle tilfellene som ble testet av Forbrukerrapporten i fjor. Snittet lå på 2,05, men varierte med med hvor boligen lå og hvor godt isolert den var, fra 1,5 til 2,6.

Årlig kapitalkostnad
Levetiden til nye modeller av varmepumper ligger, ifølge ENOVA, et sted mellom 10 og 12 år. Vi har lagt 10 år til grunn. Som kalkulasjonsrente har vi brukt beste sparerente tilgjengelig i bankmarkedet i dag minus skatt, forhøyet til nærmeste hele prosent - ditt beste alternativ er jo å spare pengene i banken.

Sterk nummer to

Pellets kom på andre plass i vår prissammenlikning av energikilder tildligere i høst, ved hjelp av Norsk petroleumsinstitutts kalkulator.

Prisen på pellets i dagens marked ligger litt over 50 øre per kilowatt - time. Med dagens strømpriser gir dette en årlig innsparing på omtrent 4.000 kroner, gitt at behovet for oppvarming er på 20.000 Kwh per år.

Prisen på en pellets-kamin varierer fra 14.000 til 30.000 kroner, og ifølge Norsk bioenergiforening (NOBIO), er 20.000 kroner en representativ pris. Foreningen anslår levetiden omtrent som en vedovn, mellom 20 og 25 år. Vi har valgt strengeste alternativ - 20.

Lønnsom pellets-kamin
PostKroner per år
Spart strøm4 000
Kapitalkostnader (20.000 kroner, annuitet 20 år, 2 prosent)1 200
Netto spart3.000 (cirka)


Finn strømkontrakten som er billigst for DEG. Trykk her, og bruk vår strømkalkulator.

Les mer om strøm på DinSide:

  • Billigst mulig varm vinter
  • Vår artikkel om Forbrukerrapportens test
  • Mer om luft-luft varmepumper
  • 60 prosent av strømutgiftene går med til oppvarming