Handelsbanken er en av bankene som ikke er medlem av det norske banksikringsfondet. Foto: Colourbox.com
Handelsbanken er en av bankene som ikke er medlem av det norske banksikringsfondet. Foto: Colourbox.comVis mer

To banker har andre regler

Nordmenn vil spare mer, men ikke alle bankene er medlem av sikringsfondet.

Nordmenn er i sparemodus. De fleste av oss sparer kanskje beskjedne beløp, men det kan være greit å vite hvor mye du får tilbake dersom banken skulle falle over ende.

I forrige uke ble Skandiabanken filialmedlem av bankenes sikringsfond. Dermed er det nå bare to unntak blant bankene med virksomhet i Norge.

Den internasjonale finanskrisen har skapt behov hos norske bankkunder for klar informasjon om hvor sikre innskuddene deres er i norske banker. For alle norske banker er svaret at inntil to millioner kroner per kunde per bank er sikret gjennom Bankenes sikringsfond (BSF).

Her får du mest ut av sparepengene

To unntak

  • Handelsbanken: Innskudd i Handelsbanken er i dag bare sikret gjennom den svenske sikringsordningen, som sikrer innskytere for inntil 500.000 SEK.
  • BNP Paribas: Innskytere i franske BNP Paribas er sikret med 70.000 euro (i overkant av 600.000 kroner) gjennom det franske sikringsfondet.

Les også: Han overførte pengene i siste sekund!

Sikret med to millioner

Gjennom Bankenes sikringsfond er den enkelte kunde etter loven dekket for sine innskudd i banker som er gitt konsesjon av norske myndigheter, med inntil to millioner kroner. Denne grensen gjelder selv om kunden har flere konti i samme bank. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder grensen på to millioner for hver av bankene. Hvorvidt innskyteren er en privatperson eller en juridisk person er uten betydning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her bør du IKKE spare

Innskudd som ikke dekkes

Generelt er alle innskuddsformer der innskyteren er navngitt, dekket. Privatpersoner og næringsdrivende dekkes på like vilkår, men det finnes noen begrensninger.

Følgende dekkes ikke:

  • Innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering.
  • Innskudd der en innskyter på individuelt grunnlag har fremforhandlet uvanlig høy rente eller andre økonomiske fordeler, når slike fordeler har bidratt til å forverre institusjonens situasjon
  • Innskudd fra andre selskaper i samme konsern som banken som er under administrasjon.
  • Innskudd som består av utbytte fra en straffbar handling.
  • Investeringer i andre bankprodukter som aksjer eller andre verdipapirer som ikke regnes som bankinnskudd.

Les også: Bankene som har hemmelige priser

(Kilder: Finansportalen.no, Bankenes Sikringsfond)