To av tre velger apoteket

Kundeflukten fra apotekene til dagligvarehandelen ble halvert i 2005. To av tre forbrukere foretrekker å kjøpe reseptfrie medisiner der de kan få råd og veiledning.

Etter frislippet av reseptfrie legemidler høsten 2003, falt apotekenes omsetning av slike medisiner merkbart.

I 2004 var salgslekkasjen til dagligvarehandelen og bensinstasjonene nesten 12 prosent, målt i antall medisinpakninger. I 2005 var nedgangen redusert til seks prosent, viser en måling fra analysefirmaet IMS Health.

- De fleste som ønsker å handle reseptfrie legemidler utenom apotek har nok allerede lagt om vanene sine. Vi regner ikke med noen vesentlig nedgang i slikt salg hos oss fremover. Folk flest ønsker å kjøpe medisiner der de kan få veiledning fra fagfolk, sier administrerende direktør Kjell Paulsrud i Vitusapotek.

Ifølge Paulsrud er nedgangen mindre enn apotekene regnet med før frislippet.

27 millioner pakninger
Ifølge målingen fra IMS Health ble det solgt drøyt 27 millioner pakninger reseptfrie medisiner gjennom apotek i 2005. I tillegg kommer handelen i dagligvare og på bensinstasjoner.

Rundt tredjeparten av salget av smertestillende medisiner og nesespray uten resept skjer nå utenom apotekene.

- Samlet sett ble det solgt mer reseptfrie medisiner i fjor enn året før i Norge. For vår del øker også omsetningen av reseptbelagte medisiner og velvære- og helseprodukter, sier Kjell Paulsrud i Vitusapotek.

Trenger farmasøyter
Tilgangen på farmasøyter har vært dårlig mange steder i landet, særlig på nordvestlandet og i Nord-Norge. Det har svekket muligheten for lokale etableringer.

Lederen for et apotek må være utdannet farmasøyt, og ifølge regelverket må det alltid være en farmasøyt på jobb i åpningstiden.

- Tilgangen på farmasøyter er i ferd med å bedre seg. Dermed blir det også lettere å åpne apotek på steder der de trengs mest, sier Kjell Paulsrud i Vitusapotek.

 

Mozon.no, 19.01.2006