Tjukkere enn i USA

Europeiske menn har noen steder gått forbi amerikanerne når det kommer til fedme og overvekt.

Økende magemål er ikke bare et problem på den andre siden av atlanteren.

For nå viser en ny undersøkelse at mange europeiske menn er enda tyngre enn amerikanerne som fetes opp på smultringer og cola.

Farlig vekt
Det er uklart om Norge kan sammenliknes med de feteste landene i Europa. Men vekten i Tyskland, Finland, Hellas og Tsjekkia har nå passert den amerikanske standarden. Det betyr at mer enn to av tre europeiske menn nå regnes som overvektige eller fete.

Og vekten får konsekvenser. Selv noen få kilo overvekt øker nemlig risikoen for å utvikle sykdommer som diabetes, kreft og hjertesykdommer.

- Vi kan få katastrofale effekter av overvekt både for helsen og for den nasjonale økonomien, forteller EUs helsekommisjonær Markos Kyprianou til avisen The Guardian.

Flere fete barn
Leger og forskere er også bekymret for at stadig flere barn blir overvektige tidlig i livet. Tiltak som sunn skolemat og mindre sukker til barna blir derfor stadig viktigere i alle vestlige land.

Overvekt og fedme beregnes vanligvis ut ifra forholdet mellom kroppshøyde og vekt. Denne utregningen gir en Body Mass Index, eller BMI som aller helst bør ha en verdi under 25. BMI-tall mellom 25 og 30 regnes som overvekt, mens BMI over 30 kalles fedme.

Kjenner du din BMI? Prøv vår BMI-kalkulator her:

 

Mozon.no, 16.03.2005