Tjen på usikre strømpriser

Har du 100.000 kroner, kan du nå tjene penger på at strømprisene i Norden er usikre.

Mot normalt

Tomme vannmagasiner trenger ikke nødvendigvis bety økonomisk ruin.
Tomme vannmagasiner trenger ikke nødvendigvis bety økonomisk ruin. Vis mer


- Nedbørsmengden og situasjonen i strømmarkedet er jo aldri normal, sier investeringsdirektør Lars Eckhardt i Nordisk Energiforvaltning (NEF), et forvaltningsselskap som også retter seg mot privatmarkedet. Det er denne usikkerheten forbrukerne nå tilbys å tjene penger på, blant annet gjennom Sparebank1 Midt-Norge.

Ved å sette minste investeringsbeløp til 100.000 kroner, har banken nå åpnet dørene for nokså alminnelige sparere til å investere i et hedgefond i strømmarkedet, nemlig Nordisk Energiforvaltning. NEF har, på hedgefond-vis, tilbudt såkalt absoluttavkastning til husholdningskunder, siden oppstart i 2004.

Overtar risiko

Kjernespørsmålet for en småsparer som ønsker å tenke selv, er selvsagt hva NEF egentlig sørger for at kundene tjener penger på.


- Vi plasserer penger hos de elleve forvalterne som kjøper og selger avtaler mellom partene i strømmarkedet, sier administrerende direktør Tom Holmen.

- Produsentene og industriselskapene kjøper og selger kraftkontrakter på kraftbørsen for å sikre sine egne interesser. De er villige til å gi fra seg en margin for at andre skal overta deres risiko. Forvalterne kjøper og selger disse kontraktene ut fra et syn på hvordan de enkelte kraftkontraktene vil utvikle seg over tid. Hvis de får rett i sin markedsanalyse vil de kunne hente hjem en fortjeneste, sier han.

Overvåker kaos

Avtalene blir omsatt aktivt mellom aktørene, og verdien av dem løpende vurdert i et marked med store svingninger. Dermed kan en forvalter med god markedsinnsikt og teft tjene penger på å verdsette avtalene bedre enn resten av aktørene, for eksempel ved å kjøpe avtaler om undervurderte strømleveranser til én pris, og selge dem videre til en bedre pris.

Artikkelen fortsetter under annonsen

NEF overvåker i sin tur de elleve forvalterne, og investerer i dem eller trekker seg ut - alt etter hva risikobildet tilsier.

Kilde: Nordisk Energiforvaltning
Kilde: Nordisk Energiforvaltning Vis mer


- At dette er et marked skyldes at kraftprisene er så volatile (ustabile- red. anm.) som de er, sier Tom Holmen, og viser til at gudegitte nedbørsmengder og værforhold betyr nærmest alt for strømprisene i det nokså lukkede nordiske markedet.

- I tillegg, har kraftprodusentenes eiere, for en stor del norske kommuner, tatt ut overskudd for å finansiere kommunebudsjettene i stedet for å investere og vedlikeholde produksjonsanleggene. Dette har over tid medvirket til ytterligere usikkerhet i kraftmarkedet, tilføyer Eckhardt.

Kan velge risiko

Avhengig av risikoprofil kunden ønsker, kan hun velge mellom plasseringer med ulike avkastningsmål og egenskaper. NEF tilbyr ulike programmer til sine kunder, alt ettersom hvor stor risiko de er villige til å ta. Slik beskriver de sine produkter:

  • Balansert Risikoprofil: Årlig avkastningsmål: 10-15 prosent. Avkastning siste 12 måneder: 17,65 prosent.
  • Vekst Risikoprofil: Årlig avkastningsmål: 15-20 prosent. Avkastning siste 12 måneder: 23,12 prosent.
  • Offensiv Risikoprofil: Årlig avkastningsmål: 20 prosent eller mer. Avkastning siden oppstart 1. februar 06: 20,65 prosent.

Flere ben

- Vi vil ikke råde våre kunder til å spare kun i Nordisk Energiforvaltning, til tross for at risikoen i NEF nok er lavere enn i aksjefond, sier områdeleder Bjørn Pedersen i Sparebank1 Midt-Norge Finansrådgivning, som er blant distributørene av NEFs tilbud.

- Vi råder våre kunder til å la dette tilbudet være en del av en bredt sammensatt større portefølje, understreker han, og får dermed siste ord i denne saken om sparing for bankkunder motstrøms.