Tjen på peiskos

Et ærlig regnskap over kostnader og nytte ved en åpen peis kan gi mange en ubehagelig overraskelse. Heldigvis finnes fornuftige løsninger, også for lidenskapelige elskere av peiskos.

Helt åpent
La oss snakke om ved og peis, og la oss være åpne om dumheter vi har gjort.

Denne journalisten har åpen peis i stuen, i tillegg til oppvarming med strøm. Fra å bli brukt helt sporadisk for noen år siden, har peisen blitt tent stadig oftere, simpelthen på grunn av all hyggen som skapes når det spraker livlig inne, mens høstmørket og kalde gufs herjer utenfor. I fjor vinter tok det helt av med peiskos, og journalisten gikk nærmest i skytteltrafikk mellom bensinstasjonen og stua, med småsekker med ved til ublue priser.

Foto: Elisabeth Realfsen Foto: Elilsabeth Realfsen
Foto: Elisabeth Realfsen Foto: Elilsabeth Realfsen Vis mer


I år tok vi fornuften fangen, og bestilte ikke mindre enn to tusen-liters sekker ved, som vi samvittighetsfullt lempet gjennom kjellervinduet på gammeldags vis, og stablet i kjelleren. Operasjonen kostet oss 1.500 kroner, samt to-tre søndags-ettermiddager i striregn ute, og dampende svette inne i kjellerboden.

Unngikk tre-ganger'n

Det er ingen tvil om at dette har gitt betydelig billigere peisved enn i fjor. En 40-liters sekk bjørkeved på den samme bensinstasjonen koster i år 89 kroner. 2.000 liter bjørkeved til bensinstasjon-pris ville ha kostet 4.500 kroner - hele tre ganger så mye som prisen på de stablede kubbene fra vedleverandøren i Oslo-området.

Men kan vi skryte av å ha redusert strømregningen, etter alt strevet med å få veden i hus?

Dessverre er svaret et klart og rungende nei.


400 skarve kilowatt-timer har høstens vedinnkjøpsoperasjon gagnet oss. I forhold til de formidable 20.000 kWh vi bruker i året til oppvarming (omtrentlig), blir dette som en liten pytt i husholdningsregnskapets hav.

Pengesluk

- Åpen peis er kosevarme. Rett foran peisen kjenner du strålevarmen, men peisen trekker mye varmluft inn, som går rett opp gjennom pipa, og sørger for oppvarming først og fremst for kråkene, sier Arne Palm, sivilingeniør på forbrenningsteknikk i firmaet Aspas energiteknikk a/s.

Palm har stått for arbeidet med Norsk Petroleumsinstitutts kalkulator, som beregner pris per kilowatt-time for de fleste tenkbare energikilder.

For å være helt sikre på at vedleverandørene behandles rettferdig, har vi konferert med SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole), som bekrefter at det er en troverdig sammenheng mellom vedleverandørenes egne opplysninger om brennverdier for ved, og resultatene som vises i kalkulatoren.

Resultatet er forstemmende for en elsker av åpne peisløsninger. Både SINTEF og kalkulatoren (implisitt), viser at 1.000 liter stablet bjørkeved, med luft mellom kubbene, gir følgende oppvarming i hjemmet:

  • Åpen peis: 200 kWh
  • Gammel vedovn/ lukket gammel peis 700 kWh
  • Ny, rentbrennende vedovn/ lukket ny peis: 950 kWh
Lønnen for strevet ville altså ha vært omtrent fem ganger så høy, hvis vi hadde hatt en ny ovn eller lukket peis i stua.

I følge Sintef, ligger utnyttelsesgraden for en åpen peis rundt 10 - 15 prosent av energien den tilføres.

Jøtuls peiskassett C150. Pris: 8.990 kroner. Foto: Jøtul
Jøtuls peiskassett C150. Pris: 8.990 kroner. Foto: Jøtul Vis mer


Peis på kassett

Men for den frustrerte peiselsker finnes det løsninger i markedet:

- Monterer man en kassett i peisen, kan utnyttelsesgraden økes til inntil 80 prosent, sier salgssjef Frank Skåningsrud i Jøtul, som anslår at prisen på en av Jøtuls kassetter ligger mellom 8.000 og 15.000 kroner pluss montering.

- I tillegg kommer jo effekten om natten. Har du åpen peis, må du la spjeldet stå åpent når du legger deg. Da får du full utlufting hele natten, og et stort varmetap. Med en kassett installert, vil du kunne lukke døren, og unngå dette, sier Skåningsrud, og mener dette er en viktig effekt, også for alle som sverger til gledene av å høre knitringen fra veden, uten demping fra en glassdør.

Han peker dessuten på at du fremdeles vil kunne åpne dørene og ha ufiltrert peisglede når du vil, også hvis du monterer du en kassett.

- Fagbutikkene har som regel tilbud om montering, og jeg vil tro monteringskostnadene kan bli i størrelsesorden 5.000 - 10.000 kroner, sier Skåningsrud.

Det vil si en totalpris på mellom 13.000 og 25.000 kroner.

Fra pengesluk til gledesspreder

Monterte jeg en kassett, ville totalutgiften kunne bli i størrelsesorden 15.000 kroner. Svært grovt anslått vil kapitalkostnadene ligge litt under en tusenlapp i året.

Innkjøpskostnaden for 2.000 liter ved, samt arbeidsinnsatsen for å få den i hus og stablet kan anslås til omtrent 2.000 kroner per år. Vi har da tatt hensyn til at en del av stablingen på helgedagene har vært gratis trening.

Den åpne peisen trenger ikke forbli et pengesluk. Foto: Elisabeth Realfsen
Den åpne peisen trenger ikke forbli et pengesluk. Foto: Elisabeth Realfsen Vis mer


Cirka 3.000 i året vil det koste oss å montere kassett på peisen, og ha den i drift. Peisens virkningsgrad da bli oppgradert til høyeste nivå, det vil si cirka 950 kWh av 1.000 liter ved.

Våre 2.000 liter stablet ved ville dermed gi omtrent 2.000 kilowatt-timer i oppvarming, som til dagens strømpriser betyr omtrent 2.000 kroner. I tillegg ville vi oppnå betydelig mindre varmetap de nettene spjeldet står åpent, noe vi ikke kan se bort fra sparer oss for 1.000 kWh årlig i tillegg.

En kassett ville med andre ord kunne oppgradere peisen vår fra å være et gedigent pengesluk til et prosjekt med netto gevinst - i alle fall når man tar hyggen med på gevinstsiden. Peisen får dermed et skyggeregnskap som absolutt kan appellere til den lidenskapelige peiskoser.