Tistler leger utskeielsene fra nyttårsaften

Det ble litt mye champagne, ja? Og nå er det et tonedøvt grytelokk-orkester mellom ørene. Da kan blomster hjelpe.

Mariatistel beskytter levercellene mot skader fra alkohol, og reduserer hangover plager etter inntak av for mye alkohol, skriver Bernt Rognlien.

Planten tilhører kurvblomstfamilien og er en tistel som finnes viltvoksende rundt middelhavet og i de fleste land i Europa. Unntaket er Skandinavia, hvor den kun finnes spredt på avfallsplasser. Den ser ut som en tistel med tornetagger på bladene som er brede og har karakteristiske hvite flekker. Blomstene er rødfiolette med 5 cm store korger.

Brukt i århundrer
I europeisk folkemedisin har mariatistel vært brukt mot leversykdommer og depresjon i flere hundre år. Det er derimot ingen ny forskning som viser effekten på depresjon.

Silymarin reduserer også hangover" plager etter inntak av for mye alkohol. Da bør det brukes minst 500 mg daglig . Denne doseringen er også vanlig dagsdose i behandling av leversykdommer.

Kan redde deg fra døden
Forskning har vist at mariatistel inneholder stoffer som har en beskyttende effekt på leveren. Silymarin i mariatistel beskytter levercellene mot skader fra alkohol, andre løsemidler, aflatoxiner og andre sterke giftstoffer. Giftstoffene i hvit fluesopp kan være dødelige ved at de ødelegger lever og nyrer. Silymarin kan da brukes som motgift og redusere de omfattende leverskadene.

Frøene av mariatistel innholder 1-4% silymarin. I tillegg inneholder den bitterstoffer som stimulerer utskillelse av galle fra lever.

I alle former
Den beskyttende virkningen på lever har gjort silymarin til et av de viktigste midlene vi har for å behandle leverskader. Den er også mye brukt i behandling av kronisk leverbetennelse.

Silymarin fra frøene fås i ulike kapsler og ferdigpreparater i helsekost og på apotek. Et tysk legemiddelfirma, Madaus, har også laget et silymarin preparat som kalles Legalon. Dette kan gis intravenøst ved alvorlige leverforgiftninger, som for eksempel etter inntak av hvit fluesopp.

 

Mozon.no 31.12.2004