Alle monner drar, og det lønner seg å trykke på avknappen. <i>Illustrasjonsfoto</i>
Alle monner drar, og det lønner seg å trykke på avknappen. IllustrasjonsfotoVis mer

Tilskuddet du bare må ha

Enoksen lanserer i dag en gavepakke til alle norske hjem. 10.000 kroner til alle som installerer varmepumpe og 4.000 kroner til alle som installerer en pellets-ovn.

Doble insentiver

Regjeringen vil begrense strømforbruket og tilbyr tilskudd på 10.000 kroner i støtte til innkjøp av varmepumpe og 4.000 kroner til pelletskaminer. Totalt 46 millioner kroner har regjeringen avsatt i tilskudd til husholdningene for å begrense strømforbruket.

- Mange husholdninger er opptatt av å vurdere alternative energikilder som kan begrense bruken av elektrisitet. Derfor innfører regjeringen tiltak som skal hjelpe husholdninger med å gjøre gode og bevisste energivalg, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Innkjøp av pelletskaminer vil bli støttet med 4.000 kroner, innkjøp av varmepumper i vannbårne oppvarmingssystemer får 10.000 kroner i støtte, mens styringssystemer for strømsparing får 4.000 kroner i støtte.

De fra før av lønnsomme Luft-Luft-varmepumpene blir avskåret med null i støtte. Dermed fyker pellets-kaminene forbi, og troner nå på førsteplassen i rangeringen av rimelige og lønnsomme strømsparetiltak.

Tilskuddet du bare må ha

  1. Beregnet strømpris

Ikke slik å forstå at Luft-luft-varmepumpene ikke lenger er lønnsomme - pelletsovnene har bare strøket forbi i rangeringen. DinSides nye og reviderte anslag over hva man sparer per år ved de to typene installasjoner, ser du nedenfor.

Forutsatt energiforbruk

Vi har forutsatt samlet energiforbruk på 20.000 kwh per år, hvorav 60 prosent til oppvarming. Det vil si 12.000 Kwh per år til oppvarming. Denne forutsetningen blir iherdig diskutert for tiden, i alle fall blant enkelte. Inntil vi får et nytt autoritativt anslag over gjennomsnittlig energiforbruk til oppvarming, holder vi oss til Enovas anslag.

Vi har forutsatt en samlet variabel strømpris, inkludert variabel nettleie, på 110 øre per kilowatt-time. Mer om hva som ligger til grunn for vår forutsatte strømpris finner du her.

Pellets-kamin med tilskudd
PostKroner per år
Sparte strømutgifter*7 100
Kapitalkostnader**1 100
Netto spart6000
*Forutsatt pris på pellets tilsvarende 50 øre per kilowatt-time. **20.000 kroner minus 4000 i tilskudd, annuitet 20 år, 3 prosentLuft-luft varmepumpe uten tilskudd
PostKroner per år**
Spart strøm*6100 Kwh
Lavere strømregning6 740
Årlig kapitalkostnad ***2 340
Netto spart4400
*Forutsatt årsvarmefaktor 2.05 **Hvor ikke annet er oppgitt, vises beløp i kroner per år.***20.000 kroner, annuitet 10 år, 3 prosentDet er imidlertid ikke alle som kan installere pellets-ovn eller luft-vann varmepumpe. For eksempel er det enkelte borettslag og bygårder som ikke godtar innstallasjon av varmepumper, på grunn av bråk. Installasjon av pellets-ovner krever pipeløp.

Strømstyring for alle

Når det gjelder kostnadene ved anskaffelse og installasjon av strømstyringssystemer, kan dette variere med flere titusener i forhold til hvor avanserte de er. De enkleste systemene regulerer for eksempel varmen, mens mer avanserte systemer kan styre alt fra varme, lys, ventilasjon og alarmer til solavskjerming m.m.

De aller enkleste løsningene på markedet får du fra et par hundre kroner, men en kan også betale et sekssifret nummer for de mest omfattende systemene.

Du kan lese mer om strømstyringssystemer på Enovas nye nettsted, minenergi.no.


Får mest

Tilskuddsvinneren er innkjøp av varmepumper i vannbårne oppvarmingssystemer, som tilgodeses med 10.000 kroner i støtte. Vi har tidligere skrevet at slike installasjoner er mest aktuelle for folk som skal bygge ny bolig, hovedsaklig fordi ettermontering blir for dyrt. Investeringskostnaden anslås til mellom 70-150.000 kroner. Den bruker ca. 1/3 av den energien den gir, og vurderes som svært energibesparende av fagfolk.

Kilde: DinSide, minenergi.no, Ntb