Til syden med reisefradraget

Har du aldri beregnet reiseavstanden til jobben din, bør du absolutt gjøre det i år. Du kan bli overrasket over hvor lang den er - og hvor mange penger du kan tjene på en bitte liten jobb.


Har du noen gang sjekket hvor lang reisevei du egentlig har til jobben? Bruker du anledningen i år, kan du bli flere tusenlapper rikere, på grunn av skattereglene.

Den enkleste måten å sjekke avstanden på, er å gjøre et kartsøk hos Gulesider.no

Tast inn hjemstedsadressen din, og adressen til arbeidsstedet ditt, og du finner antall kilometer det dreier seg om. Er avstanden større enn 20 kilometer, er du i nærheten av å være blant dem som vil ha stor glede av å beregne reisefradraget i årets selvangivelse. For hver kilometer du bor utenfor en tyve-kilometers radius fra arbeidsstedet ditt, kan du øke pengebingen med cirka 180 kroner hvert år, hvis du bare setter i gang, og regner ut reisefradraget ditt.

Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Overraskelsespresang?

Mange kan bli overrasket første gang de gjør denne øvelsen, særlig folk som bor litt utenfor større byer, som selv opplever at de har kurante arbeidsreiser. Og ikke minst kan overraskelsen bli stor når de beregner gevinsten etter skatt av hele fradraget.

I tabellen nedenfor ser du reisefradragene til to eksempelpersoner, som begge har kontorarbeidsplass i Oslo sentrum. Den ene bor på Hønefoss, den andre i Vestby, hvor det er helt "normalt" å bo, om man jobber i Oslo.

Den siste kolonnen viser hva de to vil betale for mye i skatt, hvis de ikke sjekker avstanden mellom hjem og arbeidssted, og fører opp riktig fradrag i selvangivelsen.

To som jobber i Oslo sentrum
BostedAvstand én vei
(km)
Samlet reiselengde
(helt år)*
Fradrag
(kroner)
Slapphetens pris
(kroner)**
Vestby4118 86013 6043 809
Hønefoss6228 52027 1287 596
*Ved heltidsarbeid beregnes det 230 arbeidsdager per år.**28 prosent av samlet fradrag minus 12.800 kroner (standardfradrag)


Alle som bor i randsonene av norske byer, kan med andre ord spare mange tusenlapper i årets selvangivelse, hvis de gjør denne enkle regneoperasjonen i helgen.

Slik gjør du det:

 1. Sjekk avstanden mellom der du bor og der du jobber hos Gulesider.no
 2. Gang avstanden med 2 (tur-retur)
 3. Gang med antall arbeidsdager per år (jobber du heltid, ganger du med 230 dager)
 4. Gang de første 35.000 kilometrene med 1,4 kroner per kilometer
 5. Gang eventuelle overskytende med 0,7 kroner per kilometer
 6. Summer 4 og 5
 7. Trekk fra 12.800 kroner
Resultatet er ditt samlede fradrag for reise til og fra arbeid, som du fører i selvangivelsens post 3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og arbeid.

Hele operasjonen koster deg 10 minutter. Bor du og jobber du som i eksemplene våre, kan du tjene nok til en sydentur for familien i løpet av tiden den tar deg.


Spesielt interessert?

Vil du lese informasjon som er mer "fast i fisken", kan du slå opp i Lignings-ABC, som du for øvrig finner på nettet hvis du trykker her.

Orker du ikke, kan du lese disse utdragene fra Skatteetatens veiledningsmateriell:

3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser):

  Satsen for fradrag for reise hjem - arbeid er kr 1,40 per km. For reiselengde over 35 000 km er den kr 0,70 per km. Du får bare fradrag for utgifter over 12 800 kroner.

  Posten for reisefradrag kan være fylt ut og beregnet på grunnlag av opplysninger i selvangivelsen for 2004. Stemmer ikke antall dager/kilometer, må du korrigere de forhåndsutfylte tall. Leverer du selvangivelsen på papir, må du endre beløpet som er ført i post 3.2.8/3.2.9.

  Ved levering på internett beregnes fradraget automatisk på grunnlag av antall arbeidsdager og reisestrekning.(red. uthevn.) Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) ut fra en beregnet reiseavstand i kilometer som multipliseres med en sats på kr 1,40 (per km). Hvis samlet reiselengde er over 35 000 km i året medregnet besøksreiser, gis i utgangspunktet bare fradrag med kr 0,70 (per km) for antall kilometer utover 35 000. Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted, av vei og distanse med rutegående transportmiddel, bortsett fra fly. Dersom vei eller rutegående transportmiddel ikke finnes, settes reiseavstanden til strekningen for den mest hensiktsmessige reisemåte.

  Hvis korteste reisestrekning er med rutegående transportmiddel, men slik transport fører til forlenget reisetid sammenliknet med bruk av bil, gjelder følgende: Forlenges reisetiden for hver reise tur-retur med to timer eller mer, legges reiseavstanden langs vei til grunn ved beregningen av reisefradraget.

  Illustrasjon: Per Ervland
  Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


  Reglene gjelder uavhengig av hvordan du reiser til og fra det faste arbeidsstedet. Du får vanligvis bare fradrag dersom avstanden overstiger 2,5 km hver vei, og i alle tilfeller bare for den del av beregnet fradrag som overstiger 12 800 kr.

  Besørger arbeidsgiver transporten og denne fordelen er skattefri, skal du ikke regne med denne strekningen.

  Du har rett til fradrag for det antall reiser du har gjort i løpet av året. Ved fulltidsarbeid regnes det med 230 arbeidsdager per år. Ved deltidsarbeid reduseres antallet reiser tilsvarende, slik at hvis du f.eks. jobber fire dager i uken i stedet for fem, skal du legge til grunn 230 arbeidsdager x 4/5 = 184 arbeidsdager. Fravær på grunn av ferie utover 5 uker, sykdom, yrkesreise, permisjon o.l. trekkes fra antall reisedager dersom fraværet utgjør mer enn 15 arbeidsdager per år.

  I spesielle tilfeller kan du få fradrag inntil høyeste sats (kr 1,40) også utover 35 000 km. Du kan på visse vilkår få fradrag for bompenger og fergetransport hvis kostnadene overstiger 3 300 kr i 2005. Dette gjelder kun dersom bruk av rutegående transportmiddel gir en økning i reise-/ ventetid på to timer eller mer sammenliknet med bruk av bil. Nærmere beskrivelse om når du har rett til slike fradrag, kan du lese om i brosjyren «Arbeidsreise - yrkesreise - inntektsåret 2005».