Du som leier skal slippe "straffegebyr" dersom du vil si opp avtalen før tiden.
Du som leier skal slippe "straffegebyr" dersom du vil si opp avtalen før tiden.Vis mer

Til deg som leier

Kjenn dine rettigheter når du leier, det være seg bil, TV, vaskemaskin, kjøleskap eller annet. Har du leid et produkt i mer enn tre måneder har du full anledning til å si opp leieavtalen - selv om kontrakten gjelder et lengre tidsrom.

En kunde av THORN henvendte seg sommeren 1998 til DinSide etter å ha blitt avkrevd 750,- kroner i "avtalebruddsgebyr". Dette som en følge av at han ønsket å si opp leieavtalen for en leie-TV før hele kontraktsperioden var utløpt.

Vedkommende inngikk en ettårs kontrakt med THORN i september 1997. Han sa opp avtalen én må- da var det gått 11 måneder - og håpet med det å slippe å betale leie for den siste måneden. Dette gikk forsåvidt Thorn-butikken med på , men mot at han betalte et avtalebruddsgebyr. Noe loven om kredittkjøp ikke tillater.

Loven er klar

"Lov om Kredittkjøp" og tillegget "Forskrift til kredittkjøpsloven" er klar: etter at du har leid et produkt i tre måneder står du fritt til å si opp. Du må gi utleier én måneds varsel. Du er derfor ikke forpliktet til å leie noe for mer enn fire måneder - selv om du har skrevet under på kontrakter hvor det står at minimums leieperiode er 12 måneder eller lengre.

Vi ringte til vedkommende THORN-butikk og spurte om det er tilfelle at kunder blir avkrevd "avtalebruddsgebyr". Butikksjef Erik Bredesen ville først ikke snakke med DinSide, men henviste til at hovedkontoret tar seg av alle pressehenvendelser. På direkte spørsmål om rutinene i hans egen butikk innrømmet han at det er fast rutine å kreve avtalebruddsgebyr av kunder som bryter kontrakten. Mer var ikke Bredesen villig til å si og vi henvendte oss derfor til THORNs hovedkontor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

"Må bero på en misforståelse"

- Dette håper og tror jeg beror på en misforståelse, sa Thorsen til DinSide og viste til uttalelser han ga til DinSide i et tidligere intervju.

Thorsen uttalte da følgende: (utdrag fra artikkel):

"- Vi har vært svært nøye med at våre kontrakter er i tråd med loven…"

"I samarbeid med det som tidligere het Pristilsynet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet, har vi kommet frem til generelle leiebetingelser som oppfyller kravene i kredittkjøpsloven…"

Han innrømmer imidlertid at det kanskje ikke er alle kunder som er klar over at de faktisk kan si opp leieavtalen etter minimum tre måneder.

"Hvis våre kunder leser baksiden av kontrakten, vil de imidlertid se at de har full anledning til å si opp før hele kontraktsperioden er utløpt. Riktignok mot et pristillegg som tilsvarer differansen i leietid THORN belaster ikke kunden med noen form for straffe- eller avbruddsgebyr…".

Prisen for å si opp

Er du kunde hos THORN og ønsker å si opp? Da har THORN utarbeidet denne prislisten over hva det koster å si opp før 12 måneder er gått.

Avtaletid Tillegg per måned
3 måneder250,-
4 måneder175,-
5 måneder130,-
6 måneder100,-
7 måneder75,-
8 måneder60,-
9 måneder40,-
10 måneder30,-
11 måneder10,-

- Disse prisene gir uttrykk for gjennomsnittet av våre prisforskjeller i ulike leieperioder. Beløpene er de samme uansett hvilket produkt du leier, opplyser Thorsen.

Dersom du leier en TV til 200 kroner måneden på en standard leieavtale på 12 måneder, men velger å si opp etter tre, så skal du betale et tillegg på 250 kroner for hver av de månedene du har hatt TV´en. Du må altså betale 750 kroner for å komme deg ut av en ett-års kontrakt etter bare tre måneders leie.

Kunden som tok kontakt med DinSide hadde leid TV´en i 11 måneder da han sa opp sin 12 måneders kontrakt. Kunden skulle da ifølge Thorns egen regler bare betalt et tillegg på 110 kroner (11 måneder á 10 kroner)

Billigere å si opp

For ordens skyld: DinSide tok kontakt en en THORN-butikk og spurte hva det ville koste å leie en 28 tommers farge TV med stereo for tre måneder. prisen vi fikk oppgitt var 633,- kroner per måned. Dersom vi ville leie´den samme TV´en i 12 måneder var prisen 299 kroner per måned.

Dette var litt overraskende, fordi det da lønner seg å gå inn på en 12 måneders kontrakt og så si opp etter tre måneder. Regnestykket blir da: 299 kroner per måned pluss 250 kroner (ifølge tabellen), noe som gir en månedspris på 549 kroner. Det er 84 kroner mindre per måned enn ved såkalt korttidsleie.