Tidlig pubertet kan gi stoffmisbruk

Barn som kommer tidlig i puberteten har større risiko for å utvikle misbruk av tobakk, alkohol og narkotika enn de som er tregere.

Tidlig pubertet er viktigere enn både alder og klassetrinn, viser en studie omtalt i tidsskriftet Pediatrics.

Eksperimentering
Puberteten markerer begynnelsen av voksenalderen, og begynnelsen av en periode med høy risiko for stoffmisbruk. For ungdom er dette en fare, uansett om puberteten er tidlig eller sen.

- Når puberteten forekommer tidlig, entrer personen den høye risikoperioden på et tidligere tidspunkt, og derfor er risikoperioden forlenget, skriver studiens forfatter, doktor George C. Patton i Pediatrics.

Patton er professor i ungdommelig helse på the Centre for Adolescent Health i Melbourne, Australia. Studien viser at det vil hjelpe å gi yngre barn informasjon om stoffmisbruk.

Økte odds
Nesten seks tusen unge mellom ti og femten år ble brukt i studien, og Patton samarbeidet med the University of Washington i Seattle. Barna i undersøkelsen fikk spørsmål om bruk av tobakk, alkohol og marijuana, og ble i tillegg bedt om å vurdere sin egen biologiske utvikling.

Oddsene for at en elev hadde brukt stoff i løpet av livet, var nesten dobbelt så høy for ungdom midt i-, og tre ganger så høy for ungdom sent i puberteten. Ungdommene som var på et sent stadium i puberteten, fortalte om flere venner som var stoff-brukere, og forhold som delvis krevde bruk av stoff.

”Kult” med stoff
Veien fra bruk av stoff til misbruk, ser ut til å være påvirket av tendensen til at moden ungdom finner fram til de som bruker stoff.

- Det har kanskje noe å gjøre med at stoff-brukerne er en ”kul” gruppe å tilhøre, sier Patton.

En annen grunn kan være distanse og konflikter med foreldrene. Man håper denne informasjonen gir foreldre mer redskap for beskyttelse.

Feil fokus
- Først og fremst forteller studien oss om at tiden er inne for å investere i beskyttelse mot stoffmisbruk, sier Patton.

Han mener vi har hatt for mye fokus på helseutdanning av ungdom, men denne studien forteller at det er lite effektivt å jobbe i en gruppe hvor stoffbruk allerede er vanlig. Mer effektivt til det være å forminske tilgangen til stoff blant yngre tenåringer.

 

Mozon.no, 09.09.2004